content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Utbildning / E-utbildningar

E-utbildningar

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram två elektroniska utbildningar som vänder sig till dig som kommer i kontakt med radon eller elektromagnetiska fält i din yrkesroll.

Myndigheten vill med denna satsning värna om miljön och minska på resandet samt göra det möjligt för kommuner med begränsad budget att ta del av den kunskap som utbildningen ger. Arbetet med att ta fram utbildningar för webben är ett led i myndighetens e-förvaltningsarbete.

Har du frågor om myndighetens e-utbildningar?
Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde
telefon: 08-799 41 93
epost: fornamn.efternamn@ssm.se


Senast uppdaterad/granskad 2015-04-27