content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Våra områden

Våra områden

Överallt i samhället finns strålning. Naturlig strålning kommer bland annat från berggrunden, solen och rymden. Strålning har också skapats av människan: inom sjukvården används strålning för att upptäcka och behandla olika sjukdomar.

Kärnkraftverken innehåller bränsle som ger upphov till strålning. Mobiltelefoner, basstationer, solarier, kraftledningar och viss utrustning inom industrin avger strålning – listan kan göras lång.

Vi arbetar för ett strålsäkert samhälle genom att på olika sätt öka säkerheten och begränsa riskerna med strålning.

Kärnkraft

Kärnkraften är en del av vårt lands elförsörjning. Vi övervakar att verksamheten bedrivs strålsäkert genom att ställa krav samt följa och kontrollera säkerhetsarbetet. Vi kontrollerar att kärnämnen och kärnteknisk utrustning inte hamnar i orätta händer. Vi övervakar att personalen och omgivningen utsätts för så lite strålning som möjligt.

Hälso- och sjukvård

Olika former av strålning används för att undersöka och behandla patienter, till exempel vid röntgenundersökningar och cancerbehandlingar. Vi utarbetar regler för hur strålningen ska användas i vården och kontrollerar att de följs för att skydda patienter, personal och allmänhet.

Forskning och industri samt kommersiella produkter och tjänster

Strålning används inom forskning och industri, bland annat i laboratorier och på verkstäder. Mätutrustning med radioaktiva ämnen, brandvarnare, solarier, laserpekare och larmbågar är exempel på produkter som bygger på användning av strålning. För sådana produkter fastställer vi gräns- och riktvärden. Vi ställer också krav på de ansvariga så att användningen blir strålsäker.

Naturlig strålning

Strålning förekommer överallt i naturen. Det är vår uppgift att informera om risker och om åtgärder för att minska oönskade effekter av den naturliga strålningen. Exempel på naturlig strålning är strålning från solen, från radon och från rymden.

Radioaktivt avfall

Drift av kärnkraftverk ger upphov till radioaktivt avfall och använt bränsle som måste tas om hand. Radioaktivt avfall uppstår också inom annan industri, inom vården och inom forskningen. Även naturliga radioaktiva ämnen kan behöva tas om hand på samma sätt som avfall. Vi ställer krav på de ansvariga så att avfallet hanteras på ett strålsäkert sätt. Vi bidrar dessutom till att utveckla strålsäkerheten internationellt genom att delta i samarbeten såväl inom EU som globalt.


Senast uppdaterad/granskad 2010-07-15