content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Om myndigheten / Värdegrund och verksamhetsidé

Värdegrund och verksamhetsidé

Strålsäkerhetsmyndighetens värdegrund genomsyrar hela myndighetens verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndighetens vision är:

”Ett strålsäkert samhälle”

Myndighetens verksamhetsidé:

”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av våra processer, för att utveckla och effektivisera vår verksamhet och nå våra mål.”

Våra värdeord:

Vederhäftighet
Integritet
Öppenhet

Värdeordens innebörd och betydelse:

Vederhäftighet innebär att verksamheten bedrivs utifrån saklig grund. Vederhäftighet uppnås när medarbetarna har kompetens och är objektiva och sakliga. Kompetens innebär att medarbetarna har den kunskap, utbildning och erfarenhet som krävs.

Integritet innebär att vi värnar om vår oberoende ställning och inte låter oss påverkas i beslut, ställningstaganden, råd och rekommendationer. Integritet är att våga ta ansvar, både i rollen som myndighetsutövare och som medarbetare.

Öppenhet innebär att myndighetens verksamhet är transparent för omvärlden, att vi tydligt och aktivt informerar om verksamheten, om våra ställningstaganden, råd, rekommendationer och beslut. Öppenhet innebär också att vi lyssnar på vår omvärld.


Senast uppdaterad/granskad 2014-09-10