content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Webbplatsen följer riktlinjerna från Web Accessibiliy Initiative (WAI) och de nationella riktlinjerna för 24-timmarswebben.

Det innebär att:

  • Alla sidor har brödsmulor/länkstigar så att du ska se var någonstans på webbplatsen som du befinner dig.
  • Du kan navigera på webbplatsen genom att enbart använda tangentbordets tabbtangent. 
  • Överst på webbplatsen finns en länk till våra lättlästa sidor.
  • Vi har försett meningsbärande bilder med beskrivande alternativtexter. Bilder som enbart är dekorativa har tom alternativtext.
  • Våra länkar har tydliga länktexter. Det ska vara möjligt att förstå vart länken leder även om den är lyft ur sitt sammanhang.
  • Länkar till dokument är utmärkta med filformat och filstorlek. Länkarna öppnas i ett nytt webbläsarfönster.
  • Alla tabeller är tillgänglighetsanpassade.
  • Vårt informationsmaterial går att beställa i alternativa format.

 

Vi arbetar löpande med att göra webbplatsen tillgänglig. Om du har några tips eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.
Till kontaktsidan


Vårt informationsmaterial kan beställas i alternativa format som till exempel punktskrift eller Daisy. Om du önskar informationen i ett alternativt format, kontakta oss på: registrator@ssm.se


Senast uppdaterad/granskad 2010-10-08