content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Övriga språk / Julevsámegiella (lulesamiska) / Aktavuodav válldet

Aktavuodav válldet

Påvsståadrässa: Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm

Rahppot: Árggabiejve kl 08.00–16.30

Duostudahka 08-799 40 00
Fáksa: 08-799 40 10
E-påvsstå:

Duv e-påvsstådiededibme ållå Lábttjimsihkarvuohtafábmudagá registarguovdátjij ja rájaduvvá dan maŋŋela giehtadalláj gesi gullu.  Danen moadda biejve hähttu vuorddet åvddål gå vásstádusáv oattjo.

Diarium l rahppot árggabiejvijt 09.00–11.00 ja 13.00–15.00.
Bassebiejve åvddål 09.00–11.00

Manádimadrässa:
Solna strandväg 96, Solna             

Gávnnat diehki
Metro.
Lahtte linja Hjulsta guovlluj, stasjåvnnå Solna strand. Váttse gårobälláj vierratráhpa badjelin ja váttse bájken100 mehtera de mijá huodnahav vuojná.  

Gálvvoduosstom: Solna strandväg 122, 171 54 Solna
rahppot 08.00–16.00, gasskabiejvdahppot 11.30–12.30

Faktuvrraadrässa: Fe 280, 833 83 Strömsund

Báŋŋkagiro: 293-2192

Org.nr: 202100-5737


Senast uppdaterad/granskad 2014-08-15