content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Övriga språk / Suomi (finska)

Viraston toiminnasta

Ruotsin säteilyturvavirasto on hallituksen alainen ja kuuluu ympäristöministeriön vastuualueeseen. Meillä on kokonaisvaltainen vastuu säteilysuojelusta ja ydinturvallisuudesta. Viraston tehtävänä on harjoittaa ennaltaehkäisevää toimintaa ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi säteilyn aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta nyt ja tulevaisuudessa.

Palveluksessamme on yli 300 tekniikan alojen, luonnontieteiden, käyttäytymistieteiden, juridiikan, taloustieteiden ja viestinnän ammattilaista.

Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti määrättyjen laatu-, ympäristö- ja työympäristöstandardien pohjalta.

Säteilyturvaviraston tehtävistä ja talousarviosta päättävät valtiopäivät ja hallitus, mutta teemme muiden viranomaisten tavoin itsenäisiä päätöksiä yksittäisissä asioissa.
 
Säteilyturvaviraston vuosittainen talousarvio on noin 400 miljoonaa kruunua. Toiminta rahoitetaan pääosiltaan maksuilla ja muilta osin verovaroilla.

Virastoa johtaa vs. pääjohtaja Mats Persson, jonka hallitus on nimittänyt tehtävään.


Senast uppdaterad/granskad 2012-12-05