content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
 

Sök

[Webbsidor] 1. Är trådlös handsfree säker att använda?   [Fråga & svar]
Trådlös handsfree arbetar med så kallad bluetooth-teknik, vilket innebär att den kommunicerar trådlöst genom att sända radiovågor. Eftersom en trådlös handsfree bara behöver en räckvidd som når telefonen räcker det därför med mycket ...
[Webbsidor] 2. Vad är SAR-värde?   [Fråga & svar]
SAR-värdet, Specific Absorption Rate, är ett mått på den energi som kroppen tar upp när mobilen sänder med högsta effekt, vilket den gör mycket sällan. - Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har lägre SAR-värde än gränsvärdet 2 watt ...
[Webbsidor] 3. När strålar en mobiltelefon?   [Fråga & svar]
Du exponeras när mobilen sänder signaler och det gör den när du ringer eller sms:ar. Däremellan skickar telefonen korta signaler då och då, för att hålla kontakt med närmaste basstation vilket medför obetydlig exponering
[Webbsidor] 4. Påverkas pacemakern av mobilt bredband?   [Fråga & svar]
Mobila bredband sänder med samma styrka som en mobiltelefon. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inte för störkänslighet hos medicinska implantat som pacemakers. Det är Läkemedelsverket som granskar och typgodkänner dem. Därefter är det upp ...
[Webbsidor] 5. Tillämpar myndigheten försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält?   [Fråga & svar]
Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas inom två områden av elektromagnetiska fält. Allmänhetens exponering för magnetfält från kraftledningar Vid användning av mobiltelefon Strålsäkerhetsmyndighetens ...
[Webbsidor] 6. Ska vi oroa oss för trådlöst nätverk i skolan   [Fråga & svar]
- Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att exponeringen för radiovågor från trådlösa datornätverk inte medför några hälsorisker. I stort sett alla forskare och strålskyddsmyndigheter i hela världen gör liknande bedömningar, inklusive ...
[Webbsidor] 7. Finns det några hälsorisker med trådlösa datornätverk?   [Fråga & svar]
Det finns inga kända hälsorisker kopplade till strålning från trådlösa datornätverk. - Både routern och datorns nätverkskort sänder radiovågor. Dessa är av ungefär samma typ och styrka, 0,1 watt, som används vid mobiltelefoni. Jämfört ...
[Webbsidor] 8. Är en platt-TV säkrare än en gammal TV från strålskyddssynpunkt?   [Fråga & svar]
Alla elektriska apparater ger ifrån sig elektromagnetiska fält. Magnetfält från TV-apparater medför inte några negativa hälsoeffekter, detta gäller såväl apparater med platt skärm som äldre modeller. TV-apparaterna med platt skärm avger ...
[Webbsidor] 9. Varför torkar man med mikrovågor?   [Fråga & svar]
Att torka exempelvis fuktiga golv och väggar av betong med mikrovågor går mycket snabbare än att torka med vanliga byggfläktar. Denna metod medför också stora energibesparingar. Mer om mikrovågstorkning
[Webbsidor] 10. Finns det mikrovågor i omgivningen?   [Fråga & svar]
Den vanligaste källan till mikrovågor i svenska hem är mikrovågsugnen. Läckaget från dessa ugnar är dock obetydligt. Mikrovågor i mycket små nivåer används också till elektronisk utrustning som 3G-telefoner och trådlösa nätverk. - Mer ...

Översikt