content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Press / Webbsända pressträffar

Webbsända pressträffar

Här samlar vi de pressträffar som myndigheten har webbsänt.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen om slutförvaret (29 juni 2016)

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar på onsdag sitt yttrande till mark- och miljödomstolen kring Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Yttrandet presenteras på en pressträff onsdagen den 29 juni klockan 09:00.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten granskad av IAEA (3 maj 2016)

Hur väl lever Sverige och Strålsäkerhetsmyndigheten upp till IAEA:s standarder? Resultatet presenterades av det internationella atomenergiorganet, IAEA, på en pressträff tisdagen den 3 maj 2016. Under en vecka har internationella strålsäkerhetsexperter följt utt den IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service) som genomfördes 2012.

 Presentationen som visas på pressträffen (Pdf, 757 kb, öppnas i nytt fönster)

Pressträff med anledning av Greenpeaces intrång på Oskarshamns kärnkraftverk (5 mars 2014)

Med anledning av Greenpeaces intrång på Oskarshamns kärnkraftverk höll Strålsäkerhetsmyndigheten en pressträff den 5 mars 2014. Myndigheten informerade om såväl det fysiska skyddet som säkerheten vid långtidsdrift av de svenska kärnkraftverken. Deltog gjorde Mats Persson, generaldirektör, Lars Skånberg enhetschef med ansvar för frågor om långtidsdrift samt Christer Sandström, enhetschef med ansvar för frågor om det fysiska skyddet av kärntekniska anläggningar.

Seminarium om mobiltelefoner och trådlös teknik (3 maj 2013)

Vid ett seminarium den 3 maj presenterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält en ny rapport om det aktuella forskningsläget inom området. Pressträff klockan 09:00. Forskningsseminarium klockan 10:00-11:45. Ställ dina frågor på Twitter, använd hashtag #ssm_emf.

Pressträff med anledning av Greenpeaces aktioner (19 oktober 2012)

Med anledning av Greenpeaces aktioner vid kärnkraftverken Ringhals och Forsmark kallade Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Mats Persson till sig VD:arna för samtliga tre kärnkraftverk fredag den 19 oktober. På mötet redogjorde VD:arna för vilka åtgärder som de med anledning av aktionerna planerar på kort och på lång sikt. Pressträffen inleddes av generaldirektör Mats Persson. Därefter beskrev Stig Isaksson, myndighetsspecialist, hur skyddet av kärnkraftverken generellt ser ut, vad det var som hände och vilken påverkan på säkerheten aktionerna hade. Övriga medverkande: Johan Anderberg, chef för avdelningen för radioaktiva ämnen och Lennart Carlsson, chef för avdelningen för kärnkraftsäkerhet.

Del 1

Del 2

Strålsäkerhetsmyndigheten kommenterar EU-rapport om stresstester (4 oktober 2012)

Den 4 oktober 2012 presenterade EU-kommissionen sin bedömning av resultatet från stresstesterna. På en pressträff klockan 14.00 samma dag kommenterade Strålsäkerhetsmyndigheten EU-rapporten. På pressträffen medverkade Mats Persson, Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör, Fredrik Hassel, stf. generaldirektör och Lennart Carlsson, chef för avdelningen för kärnkraftsäkerhet. Fredrik Hassel och Lennart Carlsson är också ledamöter i ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group).

 Presentation som visades under pressträffen.

Strålsäkerhetsmyndigheten granskad av IAEA (17 februari 2012)

Hur väl lever Sverige och Strålsäkerhetsmyndigheten upp till IAEA:s standarder? Resultatet presenterades av det internationella atomenergiorganet, IAEA, på en pressträff fredagen den 17 februari.  Under två veckor har internationella strålsäkerhetsexperter granskat hur väl Strålsäkerhetsmyndigheten lever upp till IAEA:s standarder, genom en så kallad IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service). Granskningen beställdes på initiativ av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Del 1

Del 2

Presentation av myndighetens granskning av kärnkraftverkens stresstester (16 december 2011)

Fredagen den 16 december 2011 presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten sin granskning av de svenska kärnkraftverkens stresstester. Resultatet presenterades av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Ann-Louise Eksborg, avdelningschef Lennart Carlsson samt projektledaren och enhetschefen Jan Hanberg.

OECD/NEA:s expertgrupp presenterar delredovisning av slutförvarsgranskning (16 december 2011)

En internationell expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA har granskat delar av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan. Fredagen den 16 december 2011 presenterade expertgruppen sina preliminära slutsatser. 


Senast uppdaterad/granskad 2012-10-04