content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Publikationer

Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna har tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning. Broschyren är ett stöd för kommuner och andra som planerar skolgårdar, förskolegårdar och parker.

Varje kommun får beställa max 50 exemplar.

Utgivare: SSM
Språk: Svenska
Utgivningsdatum: 09-11-19
Antal sidor: 12
Beställningsbar: Ja
Ladda ner: Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn [734 kb]

Beställ publikation

* Obligatoriska uppgifter
(*) Obligatoriska uppgifter för organisationer
Antal *
Namn *
Beställningen ska skickas *

Du som vill ha din beställning skickad till din arbetsplats måste fylla i ditt namn, företag/organisationen och fullständig postadress. Dessa uppgifter är viktiga för att försändelsen ska komma fram.
Organisation (*)
Kontaktperson (*)
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Land
E-Post *
Telefon
Fax
Meddelande