content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Publikationer

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 februari 2013.

Ursprungliga föreskrifter och ändringsföreskrifter:

 SSMFS 2014:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. (trädde i kraft den 14 februari 2014)

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

Författare: SSM
Utgivare: SSM
Språk: Svenska
Utgivningsdatum: 12-12-12
Antal sidor: 18
Beställningsbar: Ja
Ladda ner: SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar [447 kb]

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

Beställ publikation

* Obligatoriska uppgifter
(*) Obligatoriska uppgifter för organisationer
Antal *
Namn *
Beställningen ska skickas *

Du som vill ha din beställning skickad till din arbetsplats måste fylla i ditt namn, företag/organisationen och fullständig postadress. Dessa uppgifter är viktiga för att försändelsen ska komma fram.
Organisation (*)
Kontaktperson (*)
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Land
E-Post *
Telefon
Fax
Meddelande