content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

Publikationer

Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

enligt föreskrifterna SSMFS 2008:51.

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning kan vålla särskilda besvär. För en adekvat bedömning ska den undersökande läkaren ta reda på vilken typ av arbete den undersökte ska vara verksam i och därmed förenade exponeringsvägar.

Ladda ner: Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning [1105 kb]