content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Elektromagnetiska fält / Författningar

FörfattningarI Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd hittar du viktig information om rekommenderade maxvärden för elektromagnetiska fält.

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält; SSMFS 2008:18

Informationen och råden baseras på riktlinjer från ICNIRP (Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning) och Europeiska rådet.

ICNIRP (sidan är på engelska)

 Europeiska rådets rekommendationer om referensvärden (sidan är på engelska)


Senast uppdaterad/granskad 2013-12-04