content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Elektromagnetiska fält / Mikrovågstorkning

Mikrovågstorkning

Symbolen för mikrovågstorkning ser ut som en gul triangel med svart ram. Inuti varningstriangeln finns en illustration av en strålkällaMikrovågstorkning används för att reparera fukt- och vattenskador i flerbostadshus. Att torka fuktiga golv och väggar av betong eller tegel med mikrovågor går mycket snabbare än att torka med enbart byggfläktar. Om mikrovågor vid mikrovågstorkning används på ett felaktigt sätt kan de vara skadliga och därför ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav och bedriver tillsyn på området.

Myndigheten bedriver tillsyn av mikrovågstorkning. Denna tillsyn sker bland annat genom:

  • Inspektioner vid torkning.
  • Kontroll av de mätningar som den som torkar utför.
  • Information och utbildning.

Krav på mikrovågstorkning

Myndigheten reglerar verksamheter som använder mikrovågstorkning för att detta ska ske på ett säkert sätt från strålskyddspunkt. Enligt myndighetens föreskrifter ska du som arbetar med mikrovågstorkning:

  • Ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten, från och med den 1 mars 2012 
  • Ha god kännedom om hur utrustningen ska hanteras, hur man mäter mikrovågor och de olika risker som kan vara förenade med mikrovågstorkning.
  • Se till att människor eller husdjur inte vistas i utrymmen där mikrovågorna överstiger gränsvärdet.
  • Se till att utrymmen där mikrovågorna kan överstiga gränsvärdet är låsta eller på annat sätt oåtkomliga för obehöriga.
  • Sätta upp skyltar med varningssymbol, varningstext och kontaktinformation utanför de utrymme som torkas.
  • Regelbundet kontrollmäta i omgivande lokaler.
  • Protokollföra mätresultaten i driftsjournal.

Från och med den 1 mars 2012 behöver företag som utför mikrovågstorkning ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillståndet är tidsbegränsat till max tre år.

 Ansökan om tillstånd

Arbetsmiljöverket ansvarar för dessa frågor för arbetstagare.


SSMFS 2012:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om torkning med mikrovågor [539 kb]

Ersätter SSMFS 2008:41 från och med den 1 mars 2012.

Utgivningsdatum: 2012-03-01
Utgivare: SSM

Senast uppdaterad/granskad 2012-03-01