content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Forskning

Forskning

Du som arbetar med forskning där det finns radioaktiva strålkällor berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens krav och föreskrifter. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med strålning skadas.

Inom olika forskningsområden används radioaktiva strålkällor i avsikt att påverka olika preparat eller objekt för att därefter studera den påverkan strålningen har gett. Det radioaktiva ämnet i strålkällan ger ifrån sig strålning hela tiden. Höljet runt strålkällan är i allmänhet gjort av bly och stål som hindrar strålningen från att spridas till omgivningen. När strålkällan ska användas öppnas en lucka eller slutare. Strålningen som strömmar genom öppningen kallas primärstrålfält. Så länge luckan eller slutaren är stängd är strålkällan ofarlig, men när den är öppen ger källan ifrån sig strålning och det kan vara hälsofarligt att vistas i närheten. Denna typ av strålkällor brukar kallas slutna strålkällor.

Det är viktigt att det finns märkning både på själva strålkällan och i närheten som talar om att här finns radioaktiv strålning samt att skyddsrutiner ska följas. Intill luckor, slutare eller andra öppningar ska det också skyltas så att ingen kan komma i närheten av primärstrålfältet.

När röntgenrör ska kasseras är det viktigt från en strålsäkerhetssynpunkt att röret görs permanent obrukbart. Du kan exempelvis lämna röret till en skrotfirma.

 


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-23