content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Handel

Handel

Du som arbetar med handel med strålkällor och utrustningar som avger joniserande strålning berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med strålning skadas.

Handelsföretag är företag som arbetar med försäljning, uthyrning eller annan överlåtelse samt installation och underhåll av strålkällor eller utrustning som kan avge joniserande strålning. Kunderna kan vara universitet och högskolor, forskningsföretag, sjukhus, veterinärer, industrier och serviceföretag.

När röntgenrör ska kasseras är det viktigt från en strålsäkerhetssynpunkt att röret görs permanent obrukbart. Du kan exempelvis lämna röret till en skrotfirma.


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-23