content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Industri

Industri

Du som arbetar med joniserande strålning inom industrin berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med strålning skadas.

Inom viss industri används joniserande strålning inom flera områden:

  • Kontroll av nivåer i tankar och för tjocklekskontroll vid papperstillverkning.
  • Inom billackering och andra verksamheter där det finns behov av dammfria ytor används strålning för att eliminera statisk elektricitet.
  • Materialkontroll av konstruktioner med höga kvalitetskrav, t.ex. svetsfogar i olika miljöer. 
  • Hantering av radioaktivt kontaminerad torv- och trädbränsleaska efter förbränning.
  • För att studera materialflöden inom processindustrin.
  • Vid uranprospektering där radioaktivt mineral undersöks.

Riskerna är små vid flertalet användningar av joniserande strålning inom industrin. Ett undantag är industriell radiografering. Du som arbetar med radiografering måste ägna stor uppmärksamhet åt strålskyddet. Med anledning av detta har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram särskild information om radiografering.

När röntgenrör ska kasseras är det viktigt från en strålsäkerhetssynpunkt att röret görs permanent obrukbart. Du kan exempelvis lämna röret till en skrotfirma.


Senast uppdaterad/granskad 2013-06-14