content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Laser

Laser

Dessa sidor vänder sig framför allt till dig som

  • använder laser
  • kommer i kontakt med laserfrågor i ditt arbete.

Laser är en speciell sorts ljus, koncentrerat i en smal stråle som, när det fokuseras ytterligare av ögats lins, kan ge brännskador på näthinnan, skada skarpseendet och orsaka fläckvis blindhet. Starka lasrar kan även ge brännskador på huden. Lasrar kan därför vid ovarsam hantering skada människor och djur, framför allt i ögonen. Laserstrålning används bland annat vid medicinska undersökningar, vid bestrålning av hud i kosmetiskt syfte, i laserpekare samt i sammanhang som lasershower för underhållning, konst och reklam.

Lasrar delas in i olika laserklasser med hänsyn till hur starka de är och vilka risker som kan vara förenade med dem.

 Läs mer om laserklasser

Stark laserpekare 

Strålsäkerhetsmyndighetens roll 

  • utfärdar föreskrifter om lasrar
  • beviljar tillstånd för att använda lasrar i klass 3B och 4 för underhållning, konst och reklam
  • beviljar tillsånd för laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4
  • genomför inspektioner 
  • följer utvecklingen inom området.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Du som bedriver verksamhet med laser ska vara väl förtrogen med hur lasern används och känna till de risker som kan vara förenade med verksamheten.

I Sverige krävs tillstånd för laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4. Dessutom krävs tillstånd för att använda lasrar, som inte är laserpekare, i klass 3B och 4 på allmän plats eller i luftrummet samt för underhållning, konst och reklam.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller finns att läsa i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om lasrar, samt i strålskyddsförordningen.

Läs mer

 Skärpta regler för starka laserpekare (gäller från och med 1 januari 2014)

 Strålning vid lasershower ska begränsas


SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus [490 kb]

1 § Dessa föreskrifter gäller för lasrar och tekniska anordningar som kan alstra intensivt pulserat ljus. Föreskrifterna gäller även för sådana starka laserpekare som avses i 8 a § strålskyddsförordningen (1988:293). Föreskrifterna gäller inte för överlåtelse av lasrar till en tillverkare om de ska ingå som komponenter i en annan produkt. I sådana fall ska före-skrifterna tillämpas på slutprodukten.

Föreskrifter träder i kraft den 1 november 2014, då upphör SSMFS 2012:4 att gälla.

Utgivningsdatum: 2014-10-14
Utgivare: SSM

Senast uppdaterad/granskad 2015-01-30