content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Miljöövervakning

Miljöövervakning

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat miljöövervakningsprogram för UV-strålning, elektromagnetiska fält och radioaktiva ämnen.

Programmet består av ett antal delprogram som till exempel radiofrekventa fält i omgivningen och radionuklider på partiklar i luft. Miljöövervakningen utgör ett viktigt stöd för hälso- och miljövårdsarbetet inom strålningsområdet genom att följa och beskriva tillstånd och förändringar i miljön.

Data från miljöövervakningen utgör ett underlag såväl för nationell och internationell rapportering som för information till allmänheten. Den ligger också till grund för Strålsäkerhetsmyndighetens rapportering av indikatorer till den nationella miljömålsuppföljningen av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.


Senast uppdaterad/granskad 2013-04-04