content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Miljöövervakning / Sökbara miljödata

Sökbara miljödata

Inom miljöövervakningen på Strålsäkerhetsmyndigheten finns två olika databaser. Skillnaden mellan databaserna är att i Miljödatabasen finns data som tagits fram inom Strålsäkerhetsmyndighetens egna miljöövervakningsprogram, medan Cesiumdatabasen innehåller resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som gjorts tillgängliga för myndigheten.

Miljödatabasen

I Miljödatabasen kan du söka data som tagits fram inom Strålsäkerhetsmyndighetens egna miljöövervakningsprogram. Här får du fram enskilda mätvärden för olika nuklider och prover som alltid är kopplade till en känd provtagningsstation. Detta innebär att du kan följa utvecklingen över tid för en viss station. Här finns resultat för såväl cesium som andra radioaktiva ämnen. Informationen i Miljödatabasen är öppen och tillgänglig för vidareutnyttjande.

 Miljödatabasen 

Cesiumdatabasen

Här finns resultat från alla cesiummätningar i olika typer av provslag som har gjorts tillgängliga för Strålsäkerhetsmyndigheten. En stor mängd av dessa prover mättes strax efter Tjernobylolyckan och ingick inte i något kontinuerligt eller kontrollerat miljöövervakningsprogram. Detta gör att alla enskilda provresultat inte är fullständigt kvalitetskontrollerade och att olika stationer har provtagits vid olika tillfällen. Därför visas inte resultat från varje enskild mätning utan i stället medelvärden för kommun, år och provslag.

 Cesiumdatabasen

Har du frågor om Miljödatabasen eller Cesiumdatabasen?

Kontakta Pål Andersson på 08-799 41 39 eller via e-post: fornamn.efternamn@ssm.se

Mätresultat av gammastrålning

Strålsäkerhetsmyndigheten driver 28 gammastationer utspridda över hela landet. Stationerna mäter kontinuerligt gammastrålningen två meter över marken. Resultatet rapporteras direkt till EURDEP (European Radioactivity Data Exchange Platform) och görs tillgängligt via EURDEP:s datautbytesplattform.

EURDEP:s datautbytesplattform


Senast uppdaterad/granskad 2017-08-04