content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Radon

Radon

Dessa sidor vänder sig framför allt till dig som

  • arbetar med radonfrågor i en kommun
  • arbetar med radonmätningar eller åtgärder mot radon.

Om radon

När det radioaktiva grundämnet radium (Ra-226) sönderfaller bildas den radioaktiva ädelgasen radon (Rn-222) och alfastrålning. När radon i sin tur sönderfaller bildas en så kallad radondotter i form av polonium (Po-218) och alfastrålning.

Ra-226 → Rn-222+α → Po-218 + α

Alfastrålning är joniserande strålning och kan orsaka skada i kroppen. Detta kan till exempel ske när vi andas in radondöttrar som fastnar i luftrör och lungor, där de sedan sönderfaller och alfastrålningen kan nå dessa känsliga organ.

Radium finns naturligt i marken och radongasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting; det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Hälsorisker med radon

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten

  • ansvarar för att följa utvecklingen av mätteknik och kunskapen om hälsorisker med radon
  • erbjuder kalibrering och exponering av radonmätare
  • håller kurser om radon för bland annat kommunerna.

 Läs mer om myndighetens kurser


Senast uppdaterad/granskad 2014-02-25