content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Solarier

Solarier

Solarier sänder ut UV-strålning och kan orsaka både akuta och långsiktiga skador. Innan du startar en solariesalong ska därför göra en anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller motsvarande i den kommun där verksamheten ska bedrivas.

Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, men det är kommunen som har tillsynsansvar över solarier.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Myndighetens roll är att utfärda föreskrifter om solarier samt att vara ett stöd för kommunerna i deras tillsynsarbete. Exempel på sådant stöd är tillsynsråd. Om du arbetar med solarietillsyn i en kommun och behöver tillsynsråd är det lättast att kontakta oss via e-post: solarietillsyn@ssm.se.

Myndighetens krav

Bestämmelserna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift innebär särskilda krav på information och råd till solkunderna samt krav på att rätt utrustning används. Några av våra krav är följande:

  • Alla solarier ska vara märkta med UV-typ 3.
  • Solarierna ska vara utrustade med godkända rör.
  • Myndighetens affisch med solråd ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd.
  • Solarier starkare än tropisk sol är inte tillåtna.

 

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste den som driver ett solarium förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet.

 Åldersgräns för kosmetiska solarier, på riksdagens webbplats


Affisch: Råd för att skydda din hälsa [452 kb]

Affischen innehåller solråd från Strålsäkerhetsmyndigheten och ska finnas vid varje solariebädd enligt paragraf 9 i SSMFS 2012:5. Den ersätter den tidigare affischen ”Viktigt för dig som använder solarium”.

Utgivningsdatum: 2013-01-03
Utgivare: SSM

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar [447 kb]

Konsoliderad version är en version av föreskrifterna där alla ändringar har förts in. En konsoliderad version visar föreskrifterna i deras senast gällande lydelse. Vid eventuell oklarhet vad gäller innehållet är det dock de ursprungliga föreskrifterna och ändringsföreskrifterna som har företräde. Föreskrifterna trädde i kraft den 1 februari 2013.

Ursprungliga föreskrifter och ändringsföreskrifter:

 SSMFS 2014:1 Föreskrifter om ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. (trädde i kraft den 14 februari 2014)

SSMFS 2012:5 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

Utgivningsdatum: 2012-12-12
Utgivare: SSM

Senast uppdaterad/granskad 2017-03-20