content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Yrkesverksam / Veterinärmedicin

Veterinärmedicinsk verksamhet med strålning

Du som arbetar med joniserande strålning på veterinärklinik eller djursjukhus berörs av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och krav. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för ett strålsäkert samhälle och för att förhindra att du, dina kolleger och andra personer som kommer i kontakt med strålning skadas.

All veterinärmedicinsk verksamhet med joniserande strålning måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. En förutsättning för att kunna ansöka om tillstånd för denna typ av verksamhet är att den leds av en legitimerad veterinär som har grundläggande kunskaper om strålskydd.

 Läs mer om att söka tillstånd och vilka krav som ställs 

Nukleärmedicinsk verksamhet

För att bedriva nukleärmedicinsk verksamhet krävs även en godkänd strålskyddsexpert.

 Läs mer om strålskyddsexperter

När röntgenrör ska kasseras är det viktigt från en strålsäkerhetssynpunkt att röret görs permanent obrukbart. Du kan exempelvis lämna röret till en skrotfirma.


Senast uppdaterad/granskad 2014-08-25