content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

SSI:s förre generaldirektör Bo Lindell har gått bort

Professor Bo Lindell efterträdde Rolf Sievert och var föreståndare vid Statens strålskyddsinstitut under perioden 1965 till 1982. Bo Lindell gick den 10 november bort i en ålder av 94 år. Lindell tillhörde ledargestalterna i den generation som tog över efter strålskyddets pionjärer och som la grunden till det moderna strålskyddstänkande som vi använder än idag.

Regeringen vill införa 18-årsgräns för solarier

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder generellt från att sola solarium men vi har även rekommenderat regeringen att en 18-årsgräns bör införas. Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår en 18-årsgräns för använding av kosmetiska solarier. Enligt förslaget ska åldersgränsen börja gälla den 1 september 2018.

Ta reda på radonvärdet i din bostad

Radonklocka

Nu är det mätsäsong för radon. Enda sättet att ta reda på om radonvärdet i din bostad är skadligt är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen om slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade onsdagen den 29 juni sitt yttrande till mark- och miljödomstolen kring Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. En pressträff hölls klockan 09:00 och en presentation för intresseorganisationer klockan 11.00. Pressträffen och presentationen för intresseorganisationer kan ses i efterhand. 

Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, att domstolen bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare. Det visar den årliga rapport som presenterades på ett webbsänt seminarium den 19 maj.