content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Se vår film om den förrädiska vårsolen

Med en serie filmer, ”450 nyanser av rött”, vill Strålsäkerhetsmyndigheten tipsa om hur du kan njuta av solen på rätt sätt. Nu lanseras film nummer två som handlar om att möta den förföriska vårsolen i Barcelona.

Många vill veta mer om slutförvaret

Många svenskar har kunskap om slutförvaret. 68 procent vet att ett slutförvar planeras, och drygt 40 procent känner till vilken metod som föreslås. Trots det anser sig många inte ha tillräckligt med kunskap. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra.

En arbetsdag på Strålsäkerhetsmyndigheten

Vill du jobba hos oss? Hos oss får du möjlighet att driva på arbetet för ett strålsäkert samhälle. Här får du använda och utveckla din spetskompetens tillsammans med kolleger som är ingenjörer, fysiker, biologer, kemister och beteendevetare. Se filmen om en arbetsdag på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Internationellt arbete i Öst- och Centraleuropa

För att höja kärnsäkerheten och förbättra strålskyddet arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med en rad projekt i Öst- och Centraleuropa. Projekten genomförs i Ryssland, Ukraina, Georgien och Moldavien. Ett exempel på samarbeten är att Sverige och Norge nu tillsammans erbjuder Ukraina ett samarbete för att öka säkerheten vid de Ukrainska kärnkraftverken. Det föreslog  Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Norges statsminister Erna Solberg under Nuclear Security Summit i Haag, 24-25 mars i år.

Nu kan du söka forskningspengar

Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser medel för forskning inom områdena strålskydd och radioaktivt avfall. Senast den 1 maj 2014 ska du skicka in din ansökan för att ha möjlighet att ta del av forskningsmedel inom strålskyddsområdet. För forskningsmedel inom området radioaktivt avfall är den 5 maj 2014 sista ansökningsdatum.

Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar årligen forskning för cirka 85 miljoner kronor.

Nordiska riktlinjer för skyddsåtgärder vid nödsituationer

För att ge likvärdiga rekommendationer i händelse av en radiologisk eller kärnteknisk nödsituation har de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna tagit fram gemensamma riktlinjer för skyddsåtgärder.

Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddssynpunkt

Det finns inget vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa datornätverk innebär några hälsorisker. Det finns därför av strålskyddskäl ingen anledning att undvika att installera trådlösa datornätverk i förskolor eller skolor. Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten i ett brev till landets skolor.