content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen

”Kan omställningen inom svensk kärnkraft hota säkerheten och tillgången till kompetens?” och ”Varför behöver barn i förskolan skuggiga lekplatser?” heter Strålsäkerhetsmyndighetens två seminarier under årets Almedalsvecka. Dessutom medverkar experter från myndigheten i flera andra seminarier.

Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare. Det visar den årliga rapport som presenterades på ett webbsänt seminarium den 19 maj.

IAEA:s granskning: Stabilt svenskt system för strålsäkerhet

Det svenska systemet för strålsäkerhet är stabilt och fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den uppföljande granskning som en expertgrupp från det internationella atomenergiorganet IAEA i dag presenterat för regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Under en vecka har internationella strålsäkerhetsexperter följt upp den IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service) som genomfördes 2012.

Solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar

Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd. Vi har aldrig rekommenderat solkräm som enda solskyddsmedel, utan tvärtom – vår rekommendation är att solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar.

Preliminära resultat: SKB kan bygga strålsäker inkapslingsanläggning i Oskarshamn

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppföra och driva en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle som uppfyller myndighetens strålsäkerhetskrav. SKB måste dock vidta ytterligare åtgärder innan de kan lagra mer kärnbränsle i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) än vad som är tillåtet enligt nuvarande tillstånd.

Avgiften för att finansiera kärnkraftsavvecklingen behöver höjas

Mot bakgrund av besluten att stänga kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 tidigare än planerat anser Strålsäkerhetsmyndigheten att avgiften för att finansiera den framtida kärnkraftsavvecklingen behöver höjas. Det framför myndigheten i en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.