content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Förslag om oberoende härdkylning

Den 9 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ut förutsättningarna för hur den oberoende härdkylningen ska konstrueras till kärnkraftsindustrin. Nu har industrin lämnat in sin konsekvensanalys av förslaget. Vid årsskiftet fattar myndigheten beslut om de krav som ska ställas för oberoende härdkylning på anläggningarna.

Ta reda på ditt radonvärde

Radonklocka

För att ta reda på om radonvärdet i bostaden är skadligt behöver man mäta. Mätsäsongen har precis börjat och sträcker sig till och med den 30 april. En radonmätning bör pågå i två månader.

2014 års rapport om elektromagnetiska fält

Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.

ESS AB har fått villkorat tillstånd för anläggning i Lund

I juli 2014 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att European Spallation Source AB (ESS AB) får tillstånd att börja bygga forskningsanläggningen ESS i Lund. Men ytterligare tillstånd från myndigheten kommer att krävas innan anläggningen får tas i drift.