content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Preliminära resultat: Forsmark är en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle

Av de platser som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har undersökt är Strålsäkerhetsmyndighetens preliminära bedömning att det, från strålsäkerhetssynpunkt, inte sammantaget finns någon plats som är mer lämplig än Forsmark för SKB:s ansökta slutförvar för använt kärnbränsle.

Skaderisker med kosmetiska behandlingar med laser och IPL

Kosmetiska behandlingar med laserstrålning och pulsat ljus (intense pulsed light, IPL) blir allt vanligare. Den starka strålningen kan orsaka brännskador på huden och svåra ögonskador. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över strålsäkerheten hos verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och IPL.

Ta reda på radonvärdet i din bostad

Radonklocka

Nu är det mätsäsong för radon. Enda sättet att ta reda på om radonvärdet i din bostad är skadligt är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Ska du på solsemester?

Många svenskar väljer att åka till solen och värmen under hösten och vintern. I Thailand mitt på dagen i december kan en solkänslig person bränna sig redan efter 10-15 minuter. Se vår film och ladda ner vår app innan du åker. Ta hand om dig!

Webbsänt informationsmöte om ny strålskyddslagstiftning

Den 23 september 2015 höll Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsmöte för externa intressenter där myndighetens förslag till ny strålskyddslag presenterades. Mötet kan ses i efterhand.

Fortsatt kompetensbrist inom strålskyddsområdet

Det finns fortfarande vissa kompetensbrister inom strålskyddsområdet i Sverige. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som, på uppdrag av regeringen, kartlagt kompetensläget på området. I en rapport till regeringen lämnar myndigheten förslag på åtgärder samt hur dessa ska finansieras.