content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

2016 års avgifter för tillståndspliktig verksamhet

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten framgår det att tillståndshavare ska betala årliga avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifterna är justerade och gäller från och med den 9 februari 2016.

GD Mats Perssons förordnande förlängs

Regeringen beslutade den 4 februari 2016 att förlänga Mats Perssons förordnande som generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten med två år. Det innebär att Mats fortsätter som GD fram till sommaren 2018.

Kläder är bästa solskyddet på vinterresan

Fler svenskar dör i hudcancer än i trafiken och UV-strålning är främsta orsaken. Därför är det viktigt att skydda den vinterbleka huden mot vinterresans starka sol. Det bästa skyddet är kläder. Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt hur bra olika plagg skyddar mot solen, och en skjorta eller blus i 100 procent bomull kan ge ett skydd motsvarande solskyddsfaktor 50.

Avgiften för att finansiera kärnkraftsavvecklingen behöver höjas

Mot bakgrund av besluten att stänga kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 tidigare än planerat anser Strålsäkerhetsmyndigheten att avgiften för att finansiera den framtida kärnkraftsavvecklingen behöver höjas. Det framför myndigheten i en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.

Preliminära resultat: Forsmark är en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle

Av de platser som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har undersökt är Strålsäkerhetsmyndighetens preliminära bedömning att det, från strålsäkerhetssynpunkt, inte sammantaget finns någon plats som är mer lämplig än Forsmark för SKB:s ansökta slutförvar för använt kärnbränsle.

Ska du på solsemester?

Många svenskar väljer att åka till solen och värmen under hösten och vintern. I Thailand mitt på dagen i februari kan en solkänslig person bränna sig redan efter 10-15 minuter. Se vår film och ladda ner vår app innan du åker. Ta hand om dig!

Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn

Tillsammans med länsstyrelserna har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en broschyr med förslag på hur barns utemiljöer kan utformas så att barnen skyddas från skadlig UV-strålning.

Ladda ner broschyr

Ta reda på radonvärdet i din bostad

Radonklocka

Nu är det mätsäsong för radon. Enda sättet att ta reda på om radonvärdet i din bostad är skadligt är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.