content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Njut av vårsolen på rätt sätt

Nu är våren äntligen på gång! Men glöm inte att vårsolen är förrädisk. Skydda dig särskilt om du ska åka söderut. Vill du göra skillnad, se till att någon du tycker om ser den här filmen.  

Fortsatt kompetensbrist inom strålskyddsområdet

Det finns fortfarande vissa kompetensbrister inom strålskyddsområdet i Sverige. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som, på uppdrag av regeringen, kartlagt kompetensläget på området. I en rapport till regeringen lämnar myndigheten förslag på åtgärder samt hur dessa ska finansieras.

Seminarium om Nationell plan för radioaktivt avfall

Torsdagen den 26 mars arrangerade Strålsäkerhetsmyndigheten ett seminarium om den nationella planen för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Det huvudsakliga syftet med seminariet var att ge intressenter möjlighet att komma med synpunkter på planen. Seminariet direktsändes, men kan även ses i efterhand via länken nedan.

Yttrande om svenskt slutförvar 2017

Strålsäkerhetsmyndigetens finska motsvarighet, Strålsäkerhetscentralen (STUK), konstaterar i sitt yttrande till regeringen den 12 februari 2015 att det finska slutförvaret kan byggas så att det blir säkert. I Sverige granskar Strålsäkerhetsmyndigheten den svenska kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar. Vi avser att lämna vårt samlade yttrande till regeringen under 2017. I både Sverige och Finland är det regeringen som beslutar om slutförvaret får byggas eller inte.

Fyra år efter Fukushima

Den 11 mars 2015 var det fyra år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima. Efter olyckan arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten, liksom många andra organisationer och myndigheter, med att dra lärdom av olyckan och analysera om det finns sådana erfarenheter som kan minska risken för nya olyckor och stärka krisberedskapen. Här har vi samlat ett par exempel på erfarenheter och åtgärder efter olyckan.