content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Ta reda på radonvärdet i din bostad

Radonklocka

Nu har mätsäsongen för radon startat. Enda sättet att ta reda på om radonvärdet i din bostad är skadligt är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Webbsänt informationsmöte om ny strålskyddslagstiftning

Onsdagen den 23 september kl. 09.00–12.00 håller Strålsäkerhetsmyndigheten ett informationsmöte där förslag till ny strålskyddslag och ny strålskyddsförordning kommer att presenteras. Mötet kan ses i efterhand.

Nationell plan för radioaktivt avfall inlämnad till EU-kommissionenPå uppdrag av regeringen har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en nationell plan for hantering av radioaktivt avfall. Planen överlämnades till EU-kommissionen den 20 augusti 2015.

Första preliminära resultaten från slutförvarsgranskningen

Den 24 juni 2015 presenterade myndigheten vissa preliminära resultat från den pågående granskningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den preliminära bedömningen är att SKB har visat att det finns förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav i samband med bergarbete, hantering av kapslarna i den underjordiska anläggningen och deponering enligt SKB:s slutförvarskoncept. I frågor som rör utgångsläget för den långsiktiga strålsäkerheten är vår bedömning också försiktigt positiv.

Fortsatt kompetensbrist inom strålskyddsområdet

Det finns fortfarande vissa kompetensbrister inom strålskyddsområdet i Sverige. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som, på uppdrag av regeringen, kartlagt kompetensläget på området. I en rapport till regeringen lämnar myndigheten förslag på åtgärder samt hur dessa ska finansieras.

Skaderisker med kosmetiska behandlingar med laser och IPL

Kosmetiska behandlingar med laserstrålning och pulsat ljus (intense pulsed light, IPL) blir allt vanligare. Den starka strålningen kan orsaka brännskador på huden och svåra ögonskador. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över strålsäkerheten hos verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och IPL.