content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Vill du jobba hos oss?

Hos oss får du möjlighet att driva på arbetet för ett strålsäkert samhälle. Här får du använda och utveckla din spetskompetens tillsammans med kolleger som är ingenjörer, fysiker, biologer, kemister och beteendevetare.

2014 års rapport om elektromagnetiska fält

Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.

ESS AB har fått villkorat tillstånd för anläggning i Lund

I juli 2014 beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten att European Spallation Source AB (ESS AB) får tillstånd att börja bygga forskningsanläggningen ESS i Lund. Men ytterligare tillstånd från myndigheten kommer att krävas innan anläggningen får tas i drift.

Fler vill veta mer om mobiltelefoni

Strålsäkerhetsmyndigheten är mest känd för frågor som gäller kärnkraftssäkerhet och radioaktivt avfall. Men det som allmänheten främst vill veta mer om är strålningen från mobiltelefoner och trådlösa nätverk.

Vår tillsyn över kärntekniska anläggningar

Vi utövar tillsyn för att kontrollera om den som driver en kärnteknisk anläggningarna uppfyller våra regler och säkerhetskrav.