content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

SKB har kompletterat Clink-ansökan – remisstid förlängs

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit emot en komplettering från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) till deras ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning (Clink). Anläggningen utgör en del av SKB:s föreslagna system för slutförvaring av använt kärnbränsle. Myndigheten har samtidigt beslutat att förlänga remisstiden för ansökan till den 31 januari 2016.

Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om villkor för oberoende härdkylning. De svenska kärnkraftverken ska, senast år 2020, ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning ska vara genomförd senast 2017.

Varannan ung bränner sig på solsemestern

Många svenskar firar jul och nyår utomlands. Men på vintern är huden som blekast och risken att bränna sig som störst. En ny undersökning från Strålsäkerhetsmyndigheten visar att närmare varannan i åldern 18-24 år har bränt sig en eller flera gånger på en badstrand utomlands. Ju yngre man är när man bränner sig desto större risk att senare i livet drabbas av hudcancer.

Ta reda på ditt radonvärde

Radonklocka

För att ta reda på om radonvärdet i bostaden är skadligt behöver man mäta. Mätsäsongen har precis börjat och sträcker sig till och med den 30 april. En radonmätning bör pågå i två månader.

2014 års rapport om elektromagnetiska fält

Ny forskning tyder inte på några hälsorisker med att använda mobiltelefoner eller trådlösa datornätverk. Det framgår av en forskningssammanställning som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har gjort.