content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Var fjärde småbarnsförälder tycker att deras barn har små möjligheter att leka i skuggan

Var fjärde barn under fem år har små eller mycket små möjligheter att leka i en solskyddad miljö på förskolan. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra bland cirka 930 föräldrar till barn under 18 år.

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen om slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade onsdagen den 29 juni sitt yttrande till mark- och miljödomstolen kring Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. En pressträff hölls klockan 09:00 och en presentation för intresseorganisationer klockan 11.00. Pressträffen och presentationen för intresseorganisationer kan ses i efterhand. 

Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, att domstolen bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

Fyra av tio solar mindre i dag än för fem år sedan

Fyra av tio uppger att de solar mindre i dag än vad de gjorde för fem år sedan. Fortfarande anser åtta av tio att det är snyggt att vara solbrun, och nästan lika många känner sig säkra i solen när de använder solskyddsmedel. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit göra bland 2 600 personer.

Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare. Det visar den årliga rapport som presenterades på ett webbsänt seminarium den 19 maj.

IAEA:s granskning: Stabilt svenskt system för strålsäkerhet

Det svenska systemet för strålsäkerhet är stabilt och fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den uppföljande granskning som en expertgrupp från det internationella atomenergiorganet IAEA i dag presenterat för regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Under en vecka har internationella strålsäkerhetsexperter följt upp den IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service) som genomfördes 2012.

Avgiften för att finansiera kärnkraftsavvecklingen behöver höjas

Mot bakgrund av besluten att stänga kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 tidigare än planerat anser Strålsäkerhetsmyndigheten att avgiften för att finansiera den framtida kärnkraftsavvecklingen behöver höjas. Det framför myndigheten i en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.