content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området. För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare. Det visar den årliga rapport som presenterades på ett webbsänt seminarium den 19 maj.

Ofarligt med trådlösa datornätverk ur strålskyddssynpunkt

Det finns inget vetenskapligt stöd för att radiovågor från trådlösa datornätverk innebär några hälsorisker. Det finns därför av strålskyddskäl ingen anledning att undvika att installera trådlösa datornätverk i förskolor eller skolor.

IAEA:s granskning: Stabilt svenskt system för strålsäkerhet

Det svenska systemet för strålsäkerhet är stabilt och fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den uppföljande granskning som en expertgrupp från det internationella atomenergiorganet IAEA i dag presenterat för regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Under en vecka har internationella strålsäkerhetsexperter följt upp den IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service) som genomfördes 2012.

Preliminära resultat: SKB kan bygga strålsäker inkapslingsanläggning i Oskarshamn

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppföra och driva en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle som uppfyller myndighetens strålsäkerhetskrav. SKB måste dock vidta ytterligare åtgärder innan de kan lagra mer kärnbränsle i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) än vad som är tillåtet enligt nuvarande tillstånd.

Webbsänt seminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerade den 9 mars ett webbsänt heldagsseminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Vad hände den 11 mars 2011, vilka lärdomar har vi dragit av olyckan i Japan och vilka utmaningar står vi inför i händelse av en svensk kärnkraftsolycka?
 
Några av talarna är Hans Blix, f.d. generaldirektör för IAEA, Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen samt ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd och Yukiko Duke, journalist för tidningen Vi. 

Njut av vårsolen på rätt sätt

Nu är våren äntligen på gång! Men glöm inte att vårsolen kan vara starkare än du tror. Skydda dig särskilt om du ska åka söderut. Vill du göra skillnad, se till att någon du tycker om ser den här filmen.  

GD Mats Perssons förordnande förlängs

Regeringen beslutade den 4 februari 2016 att förlänga Mats Perssons förordnande som generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten med två år. Det innebär att Mats fortsätter som GD fram till sommaren 2018.

Avgiften för att finansiera kärnkraftsavvecklingen behöver höjas

Mot bakgrund av besluten att stänga kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 tidigare än planerat anser Strålsäkerhetsmyndigheten att avgiften för att finansiera den framtida kärnkraftsavvecklingen behöver höjas. Det framför myndigheten i en skrivelse till Miljö- och energidepartementet.

Solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar

Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd. Vi har aldrig rekommenderat solkräm som enda solskyddsmedel, utan tvärtom – vår rekommendation är att solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar.