content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start

För ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Se vår film om sommarens hetaste tips

Med en serie filmer, ”450 nyanser av rött”, vill Strålsäkerhetsmyndigheten tipsa om hur du kan njuta av solen på rätt sätt. Se filmen om sommarens hetaste tips.

Nationell plan för radioaktivt avfall inlämnad till EU-kommissionenPå uppdrag av regeringen har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en nationell plan for hantering av radioaktivt avfall. Planen överlämnades till EU-kommissionen den 20 augusti 2015.

Första preliminära resultaten från slutförvarsgranskningen

Den 24 juni 2015 presenterade myndigheten vissa preliminära resultat från den pågående granskningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den preliminära bedömningen är att SKB har visat att det finns förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav i samband med bergarbete, hantering av kapslarna i den underjordiska anläggningen och deponering enligt SKB:s slutförvarskoncept. I frågor som rör utgångsläget för den långsiktiga strålsäkerheten är vår bedömning också försiktigt positiv.

Fortsatt kompetensbrist inom strålskyddsområdet

Det finns fortfarande vissa kompetensbrister inom strålskyddsområdet i Sverige. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som, på uppdrag av regeringen, kartlagt kompetensläget på området. I en rapport till regeringen lämnar myndigheten förslag på åtgärder samt hur dessa ska finansieras.

Skaderisker med kosmetiska behandlingar med laser och IPL

Kosmetiska behandlingar med laserstrålning och pulsat ljus (intense pulsed light, IPL) blir allt vanligare. Den starka strålningen kan orsaka brännskador på huden och svåra ögonskador. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsyn över strålsäkerheten hos verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och IPL.

Fyra år efter Fukushima

Den 11 mars 2015 var det fyra år sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima. Efter olyckan arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten, liksom många andra organisationer och myndigheter, med att dra lärdom av olyckan och analysera om det finns sådana erfarenheter som kan minska risken för nya olyckor och stärka krisberedskapen. Här har vi samlat ett par exempel på erfarenheter och åtgärder efter olyckan.