content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft

Vårt säkerhetsarbete

Vår roll är att ställa krav på strålsäkerheten och följa upp att de som driver kärntekniska anläggningar uppfyller kraven och tar sitt ansvar för säkerheten. Det är alltid den som driver en kärnteknisk anläggning som har det fulla ansvaret för att den är säker och att personalen och omgivningen skyddas mot strålning.

Filmer från seminarium om säker kraftförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2016 arbetat med en utredning om kraftförsörjning i svenska kärnkraftanläggningar. Behovet av utredningen identifierades i samband med pågående arbeten inom degraderad kraftförsörjning och oberoende härdkylning. Det blev då kännbart att en samlad kunskap saknades om varför svenska anläggningars kraftförsörjning till härd- och resteffektkylning har fått den utformning de har. Den 14 december 2016 arrangerade myndigheten ett seminarium på temat. Ett åttiotal besökare deltog i seminariet som leddes av seniora rådgivare och specialister från kärnkraftsindustrin.

Webbsänt seminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima

Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerade den 9 mars ett webbsänt heldagsseminarium om kärnkraftsolyckan i Fukushima. Vad hände den 11 mars 2011, vilka lärdomar har vi dragit av olyckan i Japan och vilka utmaningar står vi inför i händelse av en svensk kärnkraftsolycka?
 
Några av talarna är Hans Blix, f.d. generaldirektör för IAEA, Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen samt ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd och Yukiko Duke, journalist för tidningen Vi. 

Nya villkor för oberoende härdkylning ska höja reaktorsäkerheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om villkor för oberoende härdkylning. De svenska kärnkraftverken ska, senast år 2020, ha ett oberoende system för kylning av reaktorhärden. Då den slutliga installationen tar tid att genomföra har myndigheten även beslutat om krav på att en övergångslösning ska vara genomförd senast 2017.

INES-skalan graderar händelser med strålning

INES är en internationell skala som graderar den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av händelser med joniserande strålning. Skalan går från 1 till 7, där sju är allvarligast.

Kärnkraftssäkerhet kan upprätthållas även långsiktigt

Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken kan upprätthållas även långsiktigt förutsatt att kraftbolagen genomför ytterligare säkerhetsförbättringar och att de förstärker sina åtgärder för kontroll och underhåll av reaktorerna.  Det visar en analys som Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört på uppdrag av regeringen och som överlämnades onsdagen den 31 oktober 2012. 

Vår tillsyn

Vi utövar tillsyn för att kontrollera om den som driver en kärnteknisk anläggning uppfyller våra regler och säkerhetskrav. Inom ramen för tillsynen kan vi ställa specifika krav på åtgärder och vi driver på tillståndshavarens säkerhetsarbete.