content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Anläggningar i Sverige / Oskarshamn (OKG)

Oskarshamn (OKG)

Vid Oskarshamns kärnkraftverk finns tre reaktorer. Kärnkraftverkets ägare fattade under 2015 beslut om att avveckla Oskarshamns 1 och 2 i förtid. Avvecklingen av Oskarshamn 2 är redan påbörjad, medan stängningen  av Oskarshamn 1 genomförs  under 2017. I anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk finns Clab, ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle.

Oskarshamns kärnkraftverk ligger på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun i Småland, cirka 25 kilometer från Oskarshamn. Kärnkraftverket ägs av OKG AB, som ingår i den internationella energikoncernen Unipers svenska verksamhet. Uniper-koncernen äger 54,5 procent och Fortum-koncernen äger 45,5 procent.

OKG:s reaktorer

Den totala elektriska nettoeffekten är nära 2 600 MW och kärnkraftverket har tre reaktorer varav reaktorerna Oskarshamn 1 ska stängas och Oskarshamn 2 har stängts i förtid.

Oskarshamn 1

  • Började drivas 1972
  • Är Sveriges första kommersiella kärnkraftsreaktor
  • Kokvattenreaktor
  • Ska tas ur drift 2017

Oskarshamn 2

  • Började drivas 1974
  • Kokvattenreaktor
  • Avveckling av reaktorn är påbörjad

Oskarshamn 3

  • Började drivas 1985
  • Kokvattenreaktor
  • Är tillsammans med Forsmark 3 den senaste reaktorn som tagits i drift i Sverige

 Avveckling

Oskarshamns kärnkraftverk har idag tillstånd att driva två av sina reaktorer med följande termiska effekt:

Oskarshamn 1 1 375 MW
Oskarshamn 3 3 900 MW

Termisk effekt är den värmeeffekt som utvecklas i en reaktor.
MW = megawatt (1 000 kilowatt)
1 megawattimme (MWh) = 1 000 kilowattimmar (kWh)

Exempel: En reaktor med en värmeeffekt på 2 000 MW omvandlas i turbingeneratorn till en eleffekt på cirka 700 MW. Efter en timmes drift har 700 megawattimmar (MWh) elektricitet producerats.

Markförvar och mellanlager

Precis som vid övriga kärnkraftsanläggningar i Sverige finns det vid Oskarshamn ett markförvar för lågaktivt avfall. OKG AB har även ett bergrum för avfall (BFA). Det används för mellanlagring av exempelvis styrstavar, rörledningar och andra radioaktiva delar från reaktorhärden.

I närheten av Oskarhamns kärnkraftverk ligger även Clab, som är ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle från Sveriges alla kärnkraftverk. Clab drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

 Clab


Senast uppdaterad/granskad 2017-01-13