content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Anläggningar i Sverige / Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR)

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger i Forsmark utanför Östhammar. Det är Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) som äger och driver SFR.

Anläggningen ligger cirka 60 meter under havsbotten. Förutom låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken tar SFR också hand om låg- och medelaktivt avfall från industrier som läkemedelsindustrin, från sjukvården och från forskningen. Avfallet förvaras i bergrum på mellan 50 och 120 meters djup. Efter några hundra år är det mesta av radioaktiviteten i avfallet borta. Men Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) måste ändå kunna visa att säkerheten uppfylls under tiotusentals år för de ämnen som återstår.

Anläggningen började byggas 1983 och togs i drift 1988. Lagringskapaciteten är 63 000 kubikmeter, fördelade på fyra bergrum och en silo. SFR tar årligen emot ungefär 1 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall.

SFR kommer att behöva byggas ut för att kunna ta emot avfall från främst rivning av kärnkraftverk. Uppskattningsvis behöver den utbyggda anläggningen ha en total kapacitet på 200 000 kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten mottog i slutet av 2014 SKB:s  ansökan om att få bygga ut SFR. Myndigheten bereder för närvarande tillståndsansökan. Syftet med beredningen är att ta fram ett yttrande till regeringen som beslutar i ärendet.


Senast uppdaterad/granskad 2015-03-16