content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Anläggningar i Sverige / Westinghouse

Westinghouse

I Västerås ligger kärnbränslefabriken som ingår i Westinghouse Electric Sweden AB. Här tillverkas kärnbränsle som används i både svenska och utländska kärnkraftverk. Verksamheten startade 1966 av dåvarande ASEA Atom.

Kärnbränslefabriken tar hand om hela processen från anrikat uran till färdiga bränsleelement. Westinghouse omvandlar först det anrikade uran som kunden tillhandahåller till urandioxid och pressar uranoxiden till kutsar. Därefter sätter man in kutsarna i bränslestavar, som sätts ihop till bränsleelement.

På kärnbränslefabriken tillverkar Westinghouse även styrstavar och andra komponenter till svenska och utländska kärnreaktorer.

Bränslefabriken ingår i Westinghouse produktområde Nuclear Fuel. I Västerås finns även produktområdena Nuclear Services och Nuclear Automation. Totalt arbetar cirka 1 000 anställda på anläggningen. Det är framför allt vid bränslefabriken som det bedrivs verksamhet som står under Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn.

Idag levererar Westinghouse i Västerås kärnbränsle, komponenter, el- och kontrollsystem i Europa, USA, Asien och Afrika.

Sedan oktober 2006 är Toshibagruppen huvudägare till hela Westinghousekoncernen och därmed även till de svenska anläggningarna i Västerås.

ASEA-Atom och ABB Atom

Westinghouse Electric Sweden har sina rötter i ASEA-Atom och senare ABB Atom. ASEA Atom byggde under sin tid elva kärnkraftverk i Norden. ASEA började tillverka kärnbränsle i Västerås 1966. ASEA-Atom bildades sedan formellt 1969 genom en sammanslagning av ASEA:s atomkraftavdelning och delar av det statligt ägda AB Atomenergi. Antalet anställda var då 355.

År 1988 bildades ABB Atom efter att ASEA året innan gått samman med Brown-Boveri. År 2000 köptes företaget av British Nuclear Fuel, som också ägde Westinghouse Electric Company. Den svenska anläggningen integrerades i Westinghousekoncernen och fick då namnet Westinghouse Atom AB. Tre år senare bytte företaget namn till Westinghouse Electric Sweden AB.


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-08