content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Anläggningar i Sverige / Westinghouse

Westinghouse Electric Sweden AB

I Västerås ligger en kärnbränslefabrik som ägs av Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse), som sedan 2006 ägs av Toshibagruppen. Vid kärnbränslefabriken tillverkas kärnbränsle och styrstavar till svenska och utländska kärnkraftverk.

Westinghouse kärnbränslefabrik tar hand om hela processen med att tillverka bränsle av anrikat uran. Bränslet tillverkas genom att urandioxid pressas ihop och placeras i bränslestavar. Stavarna sätts därefter ihop med varandra och bildar då bränsleelement som används för att driva en kärnreaktor.

Westinghouse bedriver även annan kärnkraftsrelaterad verksamhet i Västerås. Men det är framför allt vid kärnbränslefabriken det bedrivs verksamhet som står under Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn.

I dag levererar Westinghouse i Västerås kärnbränsle, reaktordelar och el- och kontrollsystem i Europa, USA, Asien och Afrika.


Senast uppdaterad/granskad 2017-03-29