content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Beredskap

Beredskap

Om en olycka i en kärnteknisk anläggning inträffar i din närhet ska du lyssna på lokalradion för att få veta vad du ska göra. Du kan också följa utvecklingen på tv eller på webben.

De svarar på dina frågor

Vid olyckor och händelser i kärntekniska anläggningar har länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter förberett sig för att kunna besvara dina frågor. Du kan hämta information via deras webbplatser eller ladda ner broschyrer här nedan.

Följ nyhetsförmedlingen

Om något inträffar är det viktigt att du håller dig uppdaterad om läget. Den viktigaste källan för information är i regel radio, tv och webb som alla snabbt kan förmedla budskap från räddningstjänsten och myndigheterna.

Olyckor som inträffar långt bort behöver inte innebära någon omedelbar risk mot hälsa och miljö i Sverige. Men det kan innebära att myndigheterna ger vissa rekommendationer, till exempel om det finns några livsmedel du bör undvika. Det får du också reda på i lokalradion, på tv eller på myndigheternas webbplatser.

Mer information finns i dessa broschyrer från länsstyrelserna: 

 Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör så här 
 Vid larm från kärnkraftverket i Forsmark – gör så här 
 Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn – gör så här  


Senast uppdaterad/granskad 2015-11-12