content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Beredskap / Så arbetar vi med vår krisberedskap

Så arbetar vi med vår krisberedskap

Målet med vårt beredskapsarbete är att vi ständigt ska bli bättre på att hantera vårt ansvar och utföra vår roll vid en allvarlig kris i en kärnteknisk anläggning. En viktig del är att förbereda oss på det oförutsedda, eftersom en kris per definition är oväntad och dessutom sällan blir som man har tänkt sig. Då är vår kunskap och förmåga det som avgör om vi kan klara av krisen på ett bra sätt eller inte.

Vi tar fram hotbilder och konsekvensanalyser inom kärnteknikområdet utifrån vår kunskap och erfarenhet inom kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet. Vi utbyter erfarenheter med andra länder som har kärntekniska anläggningar för av utveckla vår beredskap. Utifrån dessa perspektiv undersöker vi vad det finns för behov av instrument, materiel, organisation och planering i samhället och hos oss själva. Vi utvecklar nya metoder att använda om en olycka eller en allvarlig händelse skulle inträffa, till exempel nya beräkningsmetoder för hur radioaktiva ämnen kan sprida sig i luften.

Vi genomför utbildningar och övningar för vår myndighets och för andra berörda myndigheters personal, till exempel inom räddningstjänsten och sjukvården. Vi samlar också in och analyserar lärdomar från övningarna.

Vi initierar och finansierar forskning och bedriver även egen utveckling för att hantera en allvarlig kris vid en kärnteknisk anläggning.  

Sammantaget bidrar alla dessa aktiviteter till att stärka vår kunskap och förmåga att hantera olyckor eller händelser vid kärntekniska anläggningar.

Läs mer:

Om myndighetens krisberedskap


Senast uppdaterad/granskad 2013-07-01