content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Det här övervakar vi

Det här övervakar vi

I vårt säkerhetsarbete bedriver vi tillsyn inom en rad olika områden. Det handlar till exempel om reaktorsäkerhet, fysiskt skydd och människa-teknik-organisation (MTO). Utgångspunkten är att verksamheten ska drivas på ett strålsäkert sätt och att radiologiska olyckor ska förebyggas.


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-24