content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft

Nyheter om kärnkraft

[Webbsidor] 1. Strålsäkerhetsvärdering 2017: Ringhals strålsäkerhet är tillfredsställande   [Webbsida]
den 19 maj 2017 Strålsäkerheten vid Ringhals AB (Ringhals) är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående ...
[Webbsidor] 2. Samlad strålsäkerhetsvärdering av Westinghouse bränslefabrik   [Webbsida]
den 18 maj 2017 Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bedrivs i stort sett enligt gällande krav men strålsäkerheten kan förbättras inom flera områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2015-2016 års samlade ...
[Webbsidor] 3. Rapport om nedmontering av kärnreaktorer överlämnad till regeringen   [Webbsida]
den 12 maj 2017 Artikel 37 i Euratomfördraget säger att medlemsländer ska informera EU-kommissionen bland annat när kärnreaktorer monteras ner och rivs. För att uppfylla kraven har Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnat en rapport till regeringen ...
[Webbsidor] 4. Planer för internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete rapporterat till regeringen   [Webbsida]
den 4 maj 2017 I en rapport till Miljö- och energidepartementet föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten ett flertal insatser på strålsäkerhetsområdet i Ryssland och Östeuropa. I enlighet med regleringsbrevet 2017 har Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 5. Det svenska systemet för skydd av kärntekniska anläggningar och transporter får godkänt i internationell granskning   [Webbsida]
den 2 maj 2017 Det svenska systemet för fysiskt skydd och informationssäkerhet vid kärnkraftverken, på andra kärntekniska anläggningar samt under transporter fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den rapport som en expertgrupp ...
[Webbsidor] 6. Strålsäkerhetsvärdering 2017: Forsmarks strålsäkerhet är acceptabel   [Webbsida]
Strålsäkerheten vid Forsmarks kraftgrupp AB (FKA) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer i Forsmark. Varje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten ...
[Webbsidor] 7. Sveriges sjunde nationalrapport granskas   [Webbsida]
den 31 mars 2017 Under fredagen, den 31 mars, granskas Sveriges sjunde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen av andra konventionsanslutna länder. Strålsäkerhetsmyndigheten och representanter från industrin är på plats i Wien för ...
[Webbsidor] 8. Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram bör godkännas   [Webbsida]
den 29 mars 2017 Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram för att ta hand om avfallet från kärnkraftverken lever upp till lagens krav. SKB och reaktorinnehavarna har även uppfyllt de krav regeringen ställde när de beslutade om ...
[Webbsidor] 9. Strålsäkerhetsmyndigheten besvarar EU-kommissionens frågor om komponenter   [Webbsida]
den 7 mars 2017 Brister i komponenter levererade till franska kärnkraftverk har fått EU-kommissionen att fråga övriga medlemsländer om det i deras kärnkraftverk kan finnas komponenter med liknande brister. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan ...
[Webbsidor] 10. Förstärkt skydd vid kärnkraftverken   [Webbsida]
den 24 januari 2017 Den 4 februari 2017 börjar nya tillståndsvillkor gälla för Sveriges kärnkraftverk. Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Området ska också bevakas och kontrolleras med hjälp av ...
Sök Nyheter om kärnkraft