content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft

Nyheter om kärnkraft

[Webbsidor] 1. Strålsäkerhetsmyndigheten besvarar EU-kommissionens frågor om komponenter   [Webbsida]
den 7 mars 2017 Brister i komponenter levererade till franska kärnkraftverk har fått EU-kommissionen att fråga övriga medlemsländer om det i deras kärnkraftverk kan finnas komponenter med liknande brister. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan ...
[Webbsidor] 2. Förstärkt skydd vid kärnkraftverken   [Webbsida]
den 24 januari 2017 Den 4 februari 2017 börjar nya tillståndsvillkor gälla för Sveriges kärnkraftverk. Villkoren innebär bland annat att kärnkraftverken ska ha beväpnade skyddsvakter. Området ska också bevakas och kontrolleras med hjälp av ...
[Webbsidor] 3. Förutsättningar finns för strålsäker drift på Forsmark 3   [Webbsida]
den 22 december 2016 Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har förutsättningar att driva reaktorn Forsmark 3 vidare på ett strålsäkert sätt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten efter att ha granskat FKA:s återkommande helhetsbedömning av säkerhet ...
[Webbsidor] 4. Synpunkter efterfrågas kring europeisk expertgranskning av kärnsäkerhet   [Webbsida]
den 2 november 2016 2014 reviderades det så kallade kärnsäkerhetsdirektivet, vilket bland annat innebär att det ska genomföras återkommande expertgranskningar av kärnsäkerheten. Den första granskningen rör åldringshantering av kärnkraftverk. ...
[Webbsidor] 5. Låga nivåer av jod-131 uppmätta på tre platser i Finland   [Webbsida]
Finska strålsäkerhetsmyndigheten, STUK, har mätt upp små mängder av jod-131 på tre platser i Finland. Inga förhöjda nivåer av jod har mätts upp i Sverige. I dag meddelade den finska strålsäkerhetsmyndigheten, STUK, att små mängder av jod-131 ...
[Webbsidor] 6. Dispens för drift av Ringhals 2 med skadad bottenplåt   [Webbsida]
den 14 oktober 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten har beviljat Ringhals AB dispens från myndighetens föreskrifter. Förutsatt att Ringhals uppfyller vissa krav får de ta reaktor Ringhals 2 (R2) i drift med skadad bottenplåt i reaktorinneslutningen. ...
[Webbsidor] 7. Förslag till förändrad beräkning av kärnavfallsavgifter   [Webbsida]
den 14 oktober 2016 I ett yttrande till regeringen föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten att kärnavfallsavgiften för kärnkraftreaktorer ska beräknas utifrån en drifttid på 50 år i stället för, som i dag, 40 år. Regeringsuppdraget är en följd ...
[Webbsidor] 8. Internationell granskning ger godkänt för det svenska systemet för skyddet av kärntekniska anläggningar och transporter   [Webbsida]
den 14 oktober 2016 Det svenska systemet för fysiskt skydd och informationssäkerhet vid kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar samt under transporter fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den uppföljande granskning ...
[Webbsidor] 9. Sverige har ingått två nya internationella strålsäkerhetsavtal   [Webbsida]
den 3 oktober 2016 Under det internationella atomenergiorganet IAEA:s generalkonferens i förra veckan undertecknade Strålsäkerhetsmyndigheten ett par nya samarbetsavtal med strålsäkerhetsmyndigheterna i Norge (Strålevernet), Finland (STUK), Vitryssland ...
[Webbsidor] 10. Utvecklingsprogram för slutförvaret granskas   [Webbsida]
den 3 oktober 2016 De svenska reaktorinnehavarna har gemensamt lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska nu granska Fud-programmet. För att inhämta synpunkter skickar ...
Sök Nyheter om kärnkraft