content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft

Nyheter om kärnkraft

[Webbsidor] 1. EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv genomförs i Sverige   [Webbsida]
den 9 augusti 2017 Det ändrade direktivet om kärnsäkerhet har genomförts i Sverige genom ändringar av lag och förordning om kärnteknisk verksamhet samt genom ändringar av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Ändringarna i lag, förordning ...
[Webbsidor] 2. Svenska kärnkraftverk ska bli bättre förberedda att hantera svåra haverier   [Webbsida]
Strålsäkerhetsmyndigheten har funnit brister hos de svenska kärnkraftverken gällande deras förberedelser för hantering av svåra haverier. Alla tre har förelagts att uppdatera sina rutiner för haverihantering till internationell standard och ...
[Webbsidor] 3. Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020   [Webbsida]
den 30 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i remissen "Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020" att avgiften till Kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre ...
[Webbsidor] 4. Tillståndsvillkor för avveckling av kärnkraftsreaktorer   [Webbsida]
den 30 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om tillståndsvillkor för avvecklingen av Sveriges sju äldsta kärnkraftsreaktorer. Därmed förtydligas bland annat vad tillståndshavarna ska ansöka om, anmäla och redovisa till myndigheten ...
[Webbsidor] 5. Myndigheten deltar i ENSREG-panel om licensiering   [Webbsida]
den 28 juni 2017 ENSREG, ett expertorgan för kärnkraftssäkerhet knutet till EU, håller sin fjärde konferens om kärnsäkerhet i Europa. Två av programpunkterna har svenska representanter i panelen, bland annat deltar Michael Knochenhauer, avdelningschef ...
[Webbsidor] 6. Nya villkor för Oskarshamn 3   [Webbsida]
den 21 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 (O3). Villkoren gäller införande av åldershanteringsprogram i två steg och ska uppfyllas senast 31 januari 2018 respektive ...
[Webbsidor] 7. Strålsäkerhetsvärdering 2017: strålsäkerheten på OKG är acceptabel   [Webbsida]
den 15 juni 2017 Strålsäkerheten vid OKG AB (OKG) är acceptabel. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående års värdering. ...
[Webbsidor] 8. Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen: radon, kärnkraft och avveckling   [Webbsida]
den 14 juni 2017 Fler svenskar dör av radon än av trafikolyckor - varför har vi inte kommit längre? Är svensk kärnkraft säker? Vad innebär en säker avveckling av kärnkraft? Det är rubrikerna på Strålsäkerhetsmyndighetens tre seminarier ...
[Webbsidor] 9. Strålsäkerhetsvärdering 2017: Ringhals strålsäkerhet är tillfredsställande   [Webbsida]
den 19 maj 2017 Strålsäkerheten vid Ringhals AB (Ringhals) är tillfredsställande. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2017 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer. Värderingen har inte förändrats sedan föregående ...
[Webbsidor] 10. Samlad strålsäkerhetsvärdering av Westinghouse bränslefabrik   [Webbsida]
den 18 maj 2017 Verksamheten vid Westinghouse Electric Sweden AB (Westinghouse) bedrivs i stort sett enligt gällande krav men strålsäkerheten kan förbättras inom flera områden. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2015-2016 års samlade ...
Sök Nyheter om kärnkraft