content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Rapporter och beslut

Rapporter och beslut

Vårt säkerhetsarbete resulterar i rapporter, beslut och förelägganden. Här publicerar vi rapporter som vi tar fram i samband med våra inspektioner, granskningar och utredningar av allvarliga händelser (så kallad RASK-utredning).  Här hittar du också våra GD-beslut och förelägganden som rör de kärntekniska anläggningarna.

 Rapporter

 Beslut

 Förelägganden


Senast uppdaterad/granskad 2011-06-01