content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Rapporter och beslut

Beslut

[Webbsidor] 1. Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-21 - Antal sidor: 3 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens avseende återkommande kontroll av svetsar och andra objekt tillhörande Oskarshamn 2 [336
[Webbsidor] 2. Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-21 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Föreläggande gällande helhetsbedömning av Forsmark 3 [843 kb] - Kontakt Om webbplatsen
[Webbsidor] 3. Anmälan enligt gränsreaktoravtalet om drifttillstånd för Olkiluoto 3   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-12-07 - Antal sidor: 2 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Anmälan enligt gränsreaktoravtalet om drifttillstånd för Olkiluoto 3 [310
[Webbsidor] 4. Beslut om friklassningsnivåer för vissa nuklider   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-11-24 - Antal sidor: 4 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Beslut om friklassningsnivåer för vissa nuklider [324
[Webbsidor] 5. Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-11-03 - Antal sidor: 5 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp ...
[Webbsidor] 6. Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-10-19 - Antal sidor: 6 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Prognos över användningen av medel ur kärnavfallsfonden 2016 [506
[Webbsidor] 7. Överföring av fonderade medel i kärnavfallsfonden   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-10-13 - Antal sidor: 3 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Överföring av fonderade medel i kärnavfallsfonden [308
[Webbsidor] 8. Dispens för rivning av lakverket i Ranstad   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-09-29 - Antal sidor: 10 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens för rivning av lakverket i Ranstad [381
[Webbsidor] 9. Redovisning av regeringsuppdraget att utreda effekterna av den s.k. Studsvikslagens upphävande   [Publikation]
Rapport: Regeringsuppdraget att utreda effekter av Studsvikslagens upphörande (Pdf, 6 MB, öppnas i ett nytt fönster) Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-09-15 - Antal sidor: 2 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Redovisning av ...
[Webbsidor] 10. Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB   [Publikation]
Utgivare: SSM - Språk: Svenska - Utgivningsdatum: 16-08-18 - Antal sidor: 5 - Beställningsbar: Nej - Ladda ner: Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB [338
Sök Beslut