content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Rapporter och beslut

Förelägganden

[Webbsidor] 1. Föreläggande om åtgärder för förbättring av friklassningsprocedurer   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Studsvik Nuclear AB (SNAB), org. nr. 556051-6212, att vidta följande åtgärder för att förbättra bolagets friklassningsprocedurer. Utveckla och förtydliga kontrollprogrammet för friklassning så ...
[Webbsidor] 2. Föreläggande om åtgärder för kvalitetssäkring av friklassningsprocedurer   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA), org. nr. 556174-8525, att vidta följande för att kvalitetssäkra bolagets friklassningsprocedurer. Införa tydlig, skriftlig styrning av hur val av effektivitetsdata ska ...
[Webbsidor] 3. Föreläggande om handlingsplan för fysiskt skydd och informationssäkerhet   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Barsebäck Kraft AB (BKAB) att redovisa en handlingsplan med åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkom vid inspektionen av fysiskt skydd och informationssäkerhet gällande informationstillgångar ...
[Webbsidor] 4. Föreläggande om redovisning av handlingsplan för m/s Sigrid   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) meddelar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) beslut om föreläggande att redovisa en handlingsplan för att komma tillrätta med de brister som har påtalats i granskningsrapporten av det nya fartyget. Handlingsplanen ...
[Webbsidor] 5. Föreläggande om åtgärder avseende friklassning och kontroll av kontaminerat material   [Publikation]
Den 6 - 7 november 2013 genomförde SSM en inspektion vid WSE:s bränslefabrik och Fuel Service Center (FSC). Syftet var att kontrollera efterlevnaden av krav med bäring på friklassning av material. Författare: SSM - Utgivare: SSM - Språk: Svenska ...
[Webbsidor] 6. Föreläggande om utredning avseende brister i driftprov och uppföljning   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger OKG Aktiebolag (OKG) att: utreda de bakomliggande orsakerna till att reaktorn Oskarshamn 1 togs i drift efter åtgärder i flera system under 2013 och därefter drevs vidare fram till februari respektive ...
[Webbsidor] 7. Föreläggande gällande Ringhals avvecklingsplan   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Ringhals AB (RAB), org.nr 556558-7036, att ta fram ett program för de åtgärder som RAB avser att vidta med anledning av bristerna som anges i bifogad tillsynsrapport (1), inklusive en tydlig tidsplan ...
[Webbsidor] 8. Föreläggande gällande OKG:s avvecklingsp   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger OKG Aktiebolag (OKG), org.nr 556063-3728, att ta fram ett program för de åtgärder som OKG avser att vidta med anledning av bristerna som anges i bifogad tillsynsrapport (1), inklusive en tydlig tidsplan ...
[Webbsidor] 9. Föreläggande gällande Forsmarks avvecklingsplan   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Forsmark Kraftgrupp AB (FKA), org.nr 556174-8525, att ta fram ett program för de åtgärder som FKA avser att vidta med anledning av bristerna som anges i bifogad tillsynsrapport (1), inklusive en tydlig ...
[Webbsidor] 10. Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR   [Publikation]
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) att redovisa ett åtgärdsprogram avseende identifierade brister vid driften av de kärntekniska anläggningarna Clab och SFR. Författare: SSM - Utgivare: SSM - Språk: ...
Sök Förelägganden