content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Effekthöjning

Effekthöjning

Regeringen har givit kärnkraftbolagen tillstånd att höja effekten i flera svenska kärnreaktorer. En effekthöjning innebär att man utvinner mer elektrisk kraft ur anläggningen genom att öka effekten i reaktorn eller genom att göra elproduktionen effektivare.

Det går att öka produktionen av elektricitet från en kärnreaktor på i huvudsak två sätt:

  • höja värmeeffekten i reaktorn
  • öka verkningsgraden genom att bland annat byta till effektivare turbiner och generatorer

Ofta kombinerar kärnkraftverken dessa sätt, men det är bara en höjning av värmeeffekten, den så kallade termiska effekten, som kräver ett nytt tillstånd från regeringen.

Så här bereder vi tillståndsprövningar

Två metoder att alstra mer energi i reaktorn

Det finns huvudsakligen två metoder för att höja värmeeffekten i reaktorn. Den ena är att optimera härden. Det innebär för det mesta att härden modifieras så effekten kan höjas i bränsleknippen som är lågt belastade. På så sätt utnyttjar man bränslet jämnare.

Ett annat sätt är att öka mängden klyvbart material i reaktorn. Det går i sin tur i princip att göra på två sätt. Dels kan bränslets anrikningsgrad ökas, så att andelen klyvbart material i bränslet blir större, dels går det att öka bränslets densitet.

I samband med åtgärderna för att höja effekten blir det ofta nödvändigt att byta eller modifiera stödsystemen kring själva reaktorn eller turbinerna. Det kan röra sig om att åtgärda generatorer eller transformatorer, byta vattenpumpar eller förbättra styr- och reglersystem. Kärnkraftverken måste genomföra effekthöjningarna på ett sådant sätt att säkerhetskraven uppfylls. Säkerheten måste vara lika god som tidigare för de människor som bor i närheten och för de som arbetar på verket, annars tillstyrker Strålsäkerhetsmyndigheten inte kärnkraftverkets ansökan.

Läs mer:

Vi granskar effekthöjningar 


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-07