content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Säkerhetsbarriärer

Kärnkraftverkets säkerhetsbarriärer

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark

Kärnkraftverk har fyra säkerhetsbarriärer som är oberoende av varandra. Om en barriär inte fungerar tar nästa vid. Barriärerna ska fördröja eller förhindra att radioaktiva ämnen sprids.

1. Den första barriären är själva bränslet, urandioxid, som oftast är sammanpressat i cylinderform med en diameter på cirka 10 mm. Bränslet binder fast de flesta radioaktiva ämnen och tål mycket höga temperaturer (smältpunkten är 2 800 grader Celsius).

2. Barriär nummer två är bränslets kapslingsrör som är gjort av metallegeringen zirkaloy. Kapslingsröret är 0,8 mm tjockt.

3. Reaktortanken med tillhörande rörsystem är den tredje barriären. Reaktortanken består av 15-20 cm tjockt stål. Barriären kallas även primärsystem.

4. Den fjärde barriären är reaktorinneslutningen som består av metertjock armerad betong och gastät plåt. De reaktorer som finns i Sverige har också utsläppsfilter som skyddar inneslutningen från för högt tryck och begränsar utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen vid extrema olyckor.

 Kärnkraftsverkets säkerhetsbarriärer (Pdf, 1 Mb)


Senast uppdaterad/granskad 2013-06-28