content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Modernisering

Modernisering

Svenska kärnkraftverk har moderniserats sedan slutet av 1980-talet. Moderniseringarna genomförs i stora projekt som sträcker sig över flera år. Moderniseringsarbetet som pågår just nu är det mest intensiva arbetet inom svensk kärnkraft sedan reaktorerna byggdes. Enligt de ursprungliga planerna ska moderniseringarna vara genomförda senast 2013.

Moderniseringsarbetena har följande huvudorsaker:

  • skärpta krav på säkerheten
  • reaktorerna är planerade att vara i drift under en längre tid än den tid som de ursprungliga säkerhetsanalyserna gjordes för
  • kärnkraftverkens effekthöjningar
  • svårigheten att upprätthålla kompetens inom gamla teknikområden och att hitta reservdelar till äldre utrustning 

Skärpta krav på säkerheten

Den 1 januari 2005 trädde nya föreskrifter i kraft gällande konstruktion och utförande av kärnkraftreaktorer, SSMFS 2008:17 (SKIFS 2004:2). Syftet med föreskrifterna var att höja säkerheten och anpassa kraven till en modern nivå. Kärnkraftverken behövde vidta omfattande åtgärder för att uppfylla de nya kraven. För varje reaktor tog kärnkraftverken därför fram övergångsplaner som specificerar vilka åtgärder som ska vara genomförda och när.

Gammal teknik byts ut mot ny

Kärnkraftverkens moderniseringsarbete handlar i mångt och mycket om att gammal teknik och utrustning byts ut mot ny. Kontrollrummets elektronik och utrustning är exempel på detta där analog teknik ersätts med digital teknik.  Moderniseringen innebär också att kärnkraftverkens säkerhetsutrustning kompletteras och förstärks med flera redundanta system som är åtskilda från varandra för att ett system ska kunna ta vid om ett annat slås ut.

Två viktiga områden för kärnkraftverkens säkerhetsförbättringar är att minimera skadeverkningarna vid en eventuell brand. Ett annat viktigt område är att undvika att fel som beror på en och samma orsak återkommer.

Moderniseringsarbetet innebär också att kärnkraftverken ser över sina ledningssystem, utbildning av personalen samt hur samspelet mellan människa, teknik och organisation kan förbättras för en mer strålsäker drift.

Läs mer: 

 Vi granskar moderniseringar


Senast uppdaterad/granskad 2013-06-10