content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Kokvattenreaktor

Så fungerar en kokvattenreaktor

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark


I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Vatten används som kylmedel och moderator*. Principen är densamma för reaktortyperna: Att med hjälp av kärnklyvning hetta upp vatten så att ånga bildas.

1. I reaktorhärden klyvs uranbränslet och värme utvecklas. Effekten regleras med hjälp av styrstavarnas läge och vattenflödet i härden. Styrstavarna innehåller grundämnet bor som drar till sig neutroner, så att kärnklyvningen, och därmed effekten, minskar.

2. Kärnklyvningen alstrar värme som får vattnet att koka och ånga att bildas.

3. Ångan leds till turbinanläggningen och får turbinen att rotera.

4. Generatorn är kopplad till turbinens axel och alstrar elenergi vid rotationen.

5. Ångan från turbinen kyls ner och omvandlas till vatten i kondensorn med hjälp av havsvatten.

6. Vattnet pumpas in i reaktorn igen för att på nytt kyla reaktorhärden.

*) En moderator bromsar hastigheten hos neutronerna för att de ska kunna klyva atomkärnor.

Kokvattenreaktorer kallas även BWR, boiling water reactor.

 Så fungerar en kokvattenreaktor (Pdf, 2 Mb) 


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-22