content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Tryckvattenreaktor

Så fungerar en tryckvattenreaktor

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark

I Sverige finns två typer av reaktorer – kok- och tryckvattenreaktorer. Vatten används som kylmedel och moderator*. Principen är densamma för reaktortyperna: Att med hjälp av kärnklyvning hetta upp vatten så att ånga bildas.

En tryckvattenreaktor har olika kretslopp med vatten som skils åt i ånggeneratorerna. Det gör att energin kan flyttas utan att vattnet blandas. Vattnet i reaktorhärden hör till primärkretsen. Det vatten som värms i ånggeneratorerna och driver turbinen hör till sekundärkretsen.
  
1. I reaktorhärden klyvs uranbränslet. Värme utvecklas. Effekten regleras med hjälp av styrstavarnas läge i härden och grundämnet bor som finns i reaktorns vatten. Kärnklyvningen värmer vattnet i reaktortanken och vattnet förs till ånggeneratorerna.

2. Tryckhållaren gör att vattnet inte kokar, trots att temperaturen är runt 300° Celsius.

3. I ånggeneratorn kokar sekundärkretsens vatten till ånga tack vare det 300-gradiga vattnet från primärkretsen.

4. Ångan får turbinen att rotera.

5. Generatorn är kopplad till turbinens axel. Vid rotationen alstras elenergi.

6. Ångan från turbinen kyls i kondensorn och pumpas tillbaka till ånggeneratorn.

7. Vattnet i primärkretsen pumpas tillbaka till tanken för att på nytt kyla härden.

*) En moderator bromsar hastigheten hos neutronerna för att de ska kunna klyva atomkärnor. Tryckvattenreaktorer kallas även PWR, pressurized-water reactor. 

 Så fungerar en tryckvattenreaktor (Pdf, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)


Senast uppdaterad/granskad 2013-05-22