content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Tryckvattenreaktor / Inneslutningen i en tryckvattenreaktor

Inneslutningen i en tryckvattenreaktor

© 2013. Grafik: Solveig Hellmark

Reaktorinneslutningen är en av de säkerhetsbarriärer som skyddar omgivningen från radioaktiva utsläpp vid en olycka.

1.    Inneslutningens volym är drygt 50 000 m³. Inneslutningen är konstruerad för att klara det tryck som den kan utsättas för om till exempel en rörledning till reaktorn går sönder.

2.    Inneslutningen är konstruerad med spännkabelarmerad metertjock betong och med gastät plåt*.

3.    Vid normal drift är trycket i tanken cirka 15 megapascal (MPa), vilket motsvarar 150 gånger normalt lufttryck. Trycket i och utanför inneslutningen är ungefär detsamma som normalt lufttryck.

4.    Sprinklersystemet kan användas om trycket behöver sänkas i inneslutningen.

5.    De svenska kärnkraftverken har haverifilter som möjliggör trycksänkning i inneslutningen och filtrerar de radioaktiva ämnena vid ett utsläpp.

*) Spännkablar används för att förstärka betong, precis som armeringsjärn. Stora betongbroar är ofta konstruerade med den här metoden.

 Inneslutningen i en tryckvattenreaktor (Pdf, 511 Kb)


Senast uppdaterad/granskad 2013-06-28