content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Så fungerar ett kärnkraftverk / Tillbud och haverier / Nödkylning

Nödkylning av tryckvattenreaktor

© 2014. Grafik: Solveig Hellmark

1. Om ett rör i reaktorns primärkrets* går sönder måste reaktorn snabbstoppas. Fortfarande alstrar dock härden så mycket värme att den riskerar att smälta. Därför måste den kylas.

2. För att kyla härden pumpas vatten automatiskt in i reaktortanken från en tank.

3. När vattnet i den externa tanken tar slut kan utrunnet vatten från det trasiga röret tas från inneslutningens botten.

4. Det varma vattnet i botten på inneslutningen pumpas bort och kyls i värmeväxlare som i sin tur kyls av havsvatten.

5. Det kylda vattnet förs tillbaka till primärkretsen och kyler härden.

6. Primärvattnet har värmt upp inneslutningen som är fylld av ånga. Ju mer ånga, desto högre tryck. För att sänka trycket används ett sprinklersystem där vattnet sprinklas i inneslutningens övre del. Då kyls ångan och trycket sjunker.

Om den vanliga elförsörjningen är ur drift fungerar nödkylningen med hjälp av dieselgeneratorer.

* Se även Så fungerar en tryckvattenreaktor.


Senast uppdaterad/granskad 2014-05-14