content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vårt arbete med stresstester

Vårt arbete med stresstester

Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima 2011 beslutade EU:s ministerråd att alla EU-länder skulle genomföra så kallade stresstester. I dem undersökte kärnkraftverken hur de klarar stora påfrestningar, som översvämningar och kraftiga jordbävningar.

2011 drabbades japanska Fukushima av en stor kärnkraftsolycka. Efter olyckan bestämde EU:s ministerråd att alla EU-länder skulle se över säkerheten vid sina kärnkraftverk.

Översynen kallades stresstester och gick ut på att i teorin ta reda på hur kärnkraftverken skulle klara stora påfrestningar. Det handlade bland annat om naturkatastrofer, liknande de som orsakade olyckan i Fukushima. Den svenska regeringen beslutade att även det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) skulle stresstestas.

Efter stresstesterna var myndigheten skyldig att lämna in flera nationella handlingsplaner till ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), som är den europeiska kommissionens organ för kärnkraftsäkerhet. En handlingsplan lämnades in 2012 och en andra lämnades in i slutet på 2014.

Det här undersökte stresstesterna

Stresstesterna undersökte hur kärnkraftverkens haveriberedskap fungerar när en riktigt stor katastrof inträffar. Man tänkte sig att flera reaktorer hade slagits ut samtidigt och att omgivningarna runt kärnkraftverken, exempelvis vägar och samhällen, förstörts.

Testerna undersökte vad som händer om en jordbävning eller en översvämning inträffar. Kärnkraftverken testade även hur de skulle klara att kylningen eller elen slutar att fungera helt och hållet.

I testerna fanns inte några särskilda krav på vad anläggningarna skulle klara. De blev därför varken godkända eller underkända. Däremot krävde Strålsäkerhetsmyndigheten att kärnkraftverken skulle lämna in åtgärdsplaner till myndigheten, där de redovisar hur de ska arbeta för att höja sin säkerhet.

Internationell granskning och uppföljning

  • När Strålsäkerhetsmyndigheten hade granskat kärnkraftverkens och Clabs (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) analyser av stresstesterna lämnade vi en rapport till regeringen.
  • Den 31 december 2011 lämnade vi en svensk nationell rapport till kärnenergiorganet ENSREG (European Nuclear Safety Regulatory Group) med resultaten från kärnkraftverkens stresstester.
  • Den 21 december 2012 lämnade vi en svensk nationell handlingsplan till ENSREG.
  • Den 22-16 april 2013 deltog Strålsäkerhetsmyndigheten i en workshop i Bryssel tillsammans med övriga europeiska kärnkraftsnationer. Var och en av länderna presenterade sin handlingsplan, medan övriga ställde frågor.
  • Den 30 december 2014 lämnade myndigheten in ännu en handlingsplan till ENSREG. Där beskrivs hur kärnkraftverken har uppdaterat sitt säkerhetsarbete sedan den förra planen. Handlingsplanen presenteras vid ytterligare en workshop i april 2015.

Läs mer

Den uppdaterade nationella handlingsplanen (2014):  Swedish action plan rev 1

Den nationella handlingsplanen (2012): Swedish action plan

Läs mer om stresstesterna: ENSREG:s webbplats 

Anläggningarnas rapporter från 2012:

 Oskarshamn: Summary of Stress tests within OKG (på engelska)

 Ringhals: R1-R4 Stress Test - Summary (på engelska)

 Forsmark: 1, 2 and 3 - Stress test - Summary (på engelska)

Strålsäkerhetsmyndighetens analys från 2011:  Delredovisning: Uppföljning av erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima


Senast uppdaterad/granskad 2015-01-14