content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar

Samlade strålsäkerhetsvärderingar

För att få en bild av strålsäkerheten tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram samlade strålsäkerhetsvärderingar för olika områden.

För att få en övergripande bild över strålsäkerheten hos en specifik tillståndshavare eller för en typ av verksamhet, tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram så kallade samlade strålsäkerhetsvärderingar för olika områden. Exempel på områden är de olika kärntekniska anläggningarna, sjukvård samt för användning av strålkällor inom industrin.

Strålsäkerhetsvärderingarna baseras på resultat och slutsatser från genomförda tillsynsinsatser samt på annan information som myndigheten hämtat in under en viss tidsperiod. Strålsäkerhetsvärderingarna utgör bland annat ett underlag för myndighetens fortsatta tillsynsverksamhet.


Senast uppdaterad/granskad 2012-07-05