content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / Barsebäck 2010-2012

Barsebäck 2010-2012

Barsebäck Kraft AB (BKAB) lever upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav på strålsäkerhet. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2010, 2011 och 2012 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolaget.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Barsebäck Kraft AB (BKAB), inom de områden som granskats, lever upp till kraven på strålsäkerhet.

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen baseras på de bedömningar som gjorts vid de tillsynsinsatser som genomförts mot BKAB samt den information som myndigheten får genom olika typer av anmälningar och rapporteringar. Samlad strålsäkerhetsvärdering utförs vart tredje år för BKAB.

Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering Barsebäck Kraft AB (BKAB) 2010-2012


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-30