content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / Forsmark 2012

Forsmark 2012

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav för fortsatt drift.  Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2012 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets tre reaktorer i Forsmark.

I rapporten för Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 2012 konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att bolaget uppfyller kraven på strålsäkerhet, under förutsättning att bolaget åtgärdar redan kända brister.

Det är också viktigt att FKA har ett helhetsperspektiv på säkerhetsarbetet och arbetar för att ständigt förbättra anläggningen. Under senare år har bolaget haft en god drifthistorik, men det får inte innebära att engagemanget för att ständigt förbättra säkerheten vid reaktorerna minskar.
 
Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012, Forsmark
 
Tidigare strålsäkerhetsvärderingar
Läs mer:  Samlad strålsäkerhetsvärdering 2011, Forsmark


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-30