content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / OKG 2012

OKG 2012

I en samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012 bedömer Strålsäkerhetsmyndigheten att anläggningarna vid kärnkraftverket Oskarshamn (OKG AB) lever upp till kraven på strålsäkerhet, men att det finns brister i bolagets verksamhet. Bristerna gäller bland annat ledning, styrning och egenkontroll. Bristerna är dock inte så allvarliga att myndigheten ifrågasätter driften av kärnkraftverket.

I rapporten för kärnkraftverket i Oskarshamn (OKG AB) konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att bolagets anläggningar uppfyller kraven på strålsäkerhet under förutsättning att redan kända brister åtgärdas enligt plan. Däremot anser myndigheten att verksamheten inte i tillräcklig omfattning uppfyller kraven på strålsäkerhet. Bolaget har brister i bland annat ledning, styrning och egenkontroll.

Bristerna är inte så allvarliga att myndigheten ifrågasätta driften av kärnkraftverket. Däremot kvarstår OKG under särskild tillsyn.

I slutet av 2012 började Strålsäkerhetsmyndigheten utöva särskild tillsyn på OKG och samtidigt fick bolaget särskilda villkor för driften. Anledningen var att Strålsäkerhetsmyndigheten under lång tid påtalat ett antal problemområden, men att bolaget inte lyckats komma tillrätta med bristerna. Främst handlade det om brister avseende ledning, styrning och egenkontroll. OKG hade inte heller åtgärdat kända fel på anläggningen i tillräcklig omfattning. 

Läs mer:  Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG 2012

Tidigare strålsäkerhetsvärderingar
Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG 2011


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-30