content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / Ringhals 2012

Ringhals 2012

Ringhals kärnkraftverk uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav för fortsatt drift.  Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2012 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolagets fyra reaktorer.

I rapporten för Ringhals AB 2012 konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att bolagets anläggningar och verksamhet uppfyller kraven på strålsäkerhet, under förutsättning att bolaget åtgärdar redan kända brister.

Ringhals har under året gjort framsteg i jämförelse med de förhållanden som rådde 2009, då myndigheten satte kärnkraftverket under särskild tillsyn.

Läs mer:  Samlad strålsäkerhetsvärdering för Ringhals 2012

Tidigare strålsäkerhetsvärderingar
Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering för Ringhals 2011


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-30