content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / SKB 2011-2012

SKB 2011-2012

Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) lever upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav på strålsäkerhet. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2011 och 2012 års samlade strålsäkerhetsvärdering för bolaget.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att bolaget, inom de områden som granskats, lever upp till kraven på strålsäkerhet.

Rapporten omfattar SKB:s verksamhet vid anläggningarna Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) i Oskarshamns kommun, Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmarks kommun samt transportverksamheten med M/S Sigyn.

Läs mer: Samlad strålsäkerhetsvärdering Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 2011-2012


Senast uppdaterad/granskad 2013-09-30