content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / SVAFO 2012

SVAFO 2012

AB SVAFO lever överlag upp till kraven på strålsäkerhet, men vissa brister har identifierats. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens samlades strålsäkerhetsvärdering för AB SVAFO gällande perioden mars 2009 till och med juni 2012.

I en samlad strålsäkerhetsvärdering för perioden mars 2009 till juni 2012 konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten att AB SVAFO överlag lever upp till de krav som ställs på strålsäkerhet. Bolaget har dock vissa brister i sitt ledningssystem samt verksamheten för internrevisioner. Dessutom har AB SVAFO inte genomfört kompetenssäkring av sin personal enligt någon fastställd process. Strålsäkerhetsmyndigheten följer AB SVAFO:s pågående arbete med att komma till rätta med dessa brister.

Läs mer Samlad strålsäkerhetsvärdering, SVAFO


Senast uppdaterad/granskad 2012-11-16