content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Kärnkraft / Vårt säkerhetsarbete / Vi bedriver tillsyn / Samlade strålsäkerhetsvärderingar / Studsvik 2012

Studsvik 2012

Studsvik Nuclear AB lever överlag upp till Strålsäkerhetsmyndighetens krav på strålsäkerhet, men myndigheten har konstaterat att bolaget har vissa brister.

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen för Studsvik Nuclear AB avser perioden februari 2009 till juni 2012. Överlag lever bolaget upp till de krav som finns på strålsäkerhet.  Studsvik har dock brister inom två områden, dels säkerställer de inte att nya konstruktioner anpassas till personalens förutsättningar, dels lever de inte upp till kraven på underhåll. Bolaget har vid flera tillfällen haft problem med läckande rör i kulvertsystemet, något som beror på eftersatt underhåll.

Studsvik Nuclear AB har tagit fram handlingsplaner för att komma till rätta med problemen.

Läs mer Samlad strålsäkerhetsvärdering, Studsvik


Senast uppdaterad/granskad 2012-11-16